Joods Hospice Immanuel start werving vrijwilligers

In april 2007 zal het Joods Hospice Immanuel, dat nu aan de Amstelveenseweg wordt gebouwd, zijn deuren openen. Vrijwilligers vormen de spil in ieder hospice, en dus ook in het JHI. Op 30 mei as. vindt daarover in Amsterdam een informatieavond plaats.

Het vrijwilligerswerk in een hospice vraagt een zekere deskundigheid. Vandaar dat elke vrijwilliger een professionele training krijgt voordat hij of zij van start gaat. Maar ook daarna krijgen de hospice vrijwilligers trainingen en cursussen aangeboden.

De informatieavond op 30 mei vindt plaats in het zorgcentrum Beth Shalom, Kastelenstraat 80 te Amsterdam.
Sprekers zijn de initiatiefnemers van het hospice Ruben van Coevorden en Sasja Martel en Corry Brouwer vanuit het Regionaal Netwerk Palliatieve Zorg. Ruben van Coevorden is palliatief geneeskundige en huisarts te Amsterdam; Sasja Martel is palliatief deskundige en schrijfster van het boek Sterk als de dood.
De avond is van 19.30 tot 21.30 uur.

De aanwezigen zullen worden geïnformeerd over de taak en de rol van de vrijwilliger in een hospice en de plaats van de hospicezorg in het Nederlandse zorgstelsel. Ook zullen de diverse vrijwilligerstrainingen uitgebreid aan de orde komen.

Aanmelden voor de avond is verplicht. Dat kan (bij voorkeur) per e-mail: info@joodshospiceimmanuel of 06-19878572/6479036.
Zie ook www.joodshospiceimmanuel.nl

Advertentie (4)