Perscommuniqué JMW

Joods Maatschappelijk Werk en de stichting Samenwerkingsverband-JMW hebben op 1 mei 2006 met andere betrokken instanties overeenstemming bereikt inzake een algemeen, onafhankelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van minderjarige Joodse oorlogswezen door Joodse voogdij-instellingen die destijds aangesloten waren bij de zogenaamde Gefusioneerde Joodse Instellingen voor Kinderbescherming.


JMW, de stichting Samenwerkingsverband-JMW (de organisatie waarin de Voormalige Joodse voogdij-instellingen zijn gefuseerd), het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV )en de Stichting (Israël) Nederlands-Joodse Oorlogswezen in Israël (SINJOI) hebben overeenstemming bereikt over de kandidaten voor de Begeleidingscommissie van het onderzoek. De Begeleidingscommissie, waarin onafhankelijke personen zitting zullen nemen die kennis hebben op het terrein van onderzoek, geschiedkunde en financiën, zal volledig verant-woordelijk zijn voor de onafhankelijkheid van het onderzoek en het wetenschappelijk niveau.

Overeenstemming bestond al over de conceptonderzoeksopzet. Deze zal met voorstellen over de personele invulling van het onderzoeksteam aan de leden van de Begeleidings-commissie worden voorgelegd en dient uiteindelijk door de Begeleidingscommissie vastgesteld te worden.

JMW, het Samenwerkingsverband-JMW, VBV en SINJOI hopen dat op korte termijn de Begeleidingscommissie kan worden geïnstalleerd en een begin aan het onderzoek kan worden gemaakt. Deze organisaties zullen op korte termijn de namen van de leden van de Begeleidingscommissie bekend maken.
JMW, het Samenwerkingsverband-JMW, VBV en SINJOI achten het hun morele verantwoordelijkheid voor de Joodse oorlogswezen, de voormalige bestuurders en medewerkers en hun nabestaanden, om deze zaak, die bij velen grote emoties oproept, onafhankelijk en met grote zorgvuldigheid te laten onderzoeken.

Joods Maatschappelijk Werk (JMW)
Stichting Samenwerkingsverband-JMW
Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV)
Stichting (Israël) Nederlandse-Joodse Oorlogswezen in Israël (SINJOI)

Amsterdam, 8 mei 2006

http://www.joodswelzijn.nl/Nieuws/Laatste_nieuws_JMW/Perscommuniqu-.html

Advertentie (4)