Centrale Raad voor de Joden in Duitsland heeft nieuwe leider

Charlotte Knobloch (73) is op 7 juni jl. met algemene stemmen gekozen als opvolger van de eind april overleden Paul Spiegel. Het is voor het eerst dat een vrouw aan het hoofd komt te staan van de ca. 120.000 leden tellende Joodse gemeenschap in Duitsland.

Maram Stern, ere-vicevoorzitter van het World Jewish Congress, liet namens zijn organsiatie weten dat het WJC Knobloch beschouwt als een ‘vrouw met een buitengewone persoonlijkheid die zich met haar werk zowel nationaal als internationaal vlak grote erkenning en erkentelijk heeft verworven. Haar verkieizing is niet goed zijn voor de Joodse gemeenschap, maar voor Duitsland als geheel.’

Knobloch was al vicepresident van de Zentralrat der Juden in Deutschland. Knobloch bekleedt al een aantal hoge functies in de internationale Joodse gemeenschap. Sinds 2003 is Knobloch vicevoorzitter van het Europees Joods Congres en in 2005 kwam daar de functie van vicepresident van het World Jewish Congress bij. Daarnaast leidt ze sinds 1985 de Joodse gemeenschap van München en Beieren, in grootte de tweede van Duitsland. In 2005 werd ze ereburger van haar geboortestad voor haar niet aflatende inzet voor de verzoening tussen niet-Joden en Joden in Duitsland.

Knobloch heeft zich jarenlang ingezet om duizenden Joodse Russen naar Duitsland te laten immigreren en is betrokken geweest bij het nieuwe Joodse gemeenschapscentrum aan de Jakobsplatz in het centrum van München. Begin november worden daar al de nieuwe synagoge en een cultureel centrum geopend, het Joods Museum, dat met geld van de stad München wordt gebouwd en ook zal worden geëxploiteerd, zal in 2007 zijn deuren openen.

Zie ook:
www.hagalil.com
wiki/Charlotte_Knobloch

Advertentie (4)