CIDI spoeddebat: Antisemitisme in de Arabische wereld

Op vrijdag 23 juni organiseert CIDI in De Balie te Amsterdam een debat over het antisemitisme in de Arabische wereld en in hoeverre dit fenomeen in Nederland wortel schiet. Directe aanleiding is de commotie rondom de afscheidsrede van professor P.W. van der Horst aan de Universiteit van Utrecht.

In zijn afscheidsrede plaatst Van der Horst het antisemitisme in zijn historische context en stelt dat vooral in de islamitische wereld het propageren van haat tegen joden aan de orde van de dag is. Hij wilde dit aan de hand van een aantal voorbeelden illustreren.
De rector magnificus van de Universiteit Utrecht sommeerde Van der Horst echter passages over antisemitisme uit islamitische hoek, te schrappen. Als hij dat niet zou doen, zou de rector maatregelen nemen.

De afgelopen dagen is het debat over deze kwestie in de media en daarbuiten vooral gevoerd vanuit het oogpunt van de academische vrijheid. Dat is belangrijk maar wat heeft de inhoud van de afscheidsrede van Van der Horst ons eigenlijk te zeggen? Is het antisemitisme in de Arabische wereld daadwerkelijk zo vastgeroest in denk- en handelswijze als Van der Horst stelt? En vormt dit antisemitisme uit islamitische hoek een gevaar voor de Nederlandse samenleving? Deze vragen staan centraal tijdens het CIDI-debat.

Deelnemers zijn:

– Pieter van der Horst (emeritus hoogleraar)
– Hans Jansen (Universiteit Utrecht)
– Paul Cliteur (Universiteit Leiden)
– Frank William (directeur NMO)

Het debat wordt geleid door Ronny Naftaniel, directeur van het CIDI.

Datum: vrijdag 23 juni 2006
Tijd: 16.30 – 18.00 uur
Locatie: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10,  Amsterdam

Volgende week zal CIDI de afscheidsrede van prof. Van der Horst integraal en ongecensureerd uitgeven.

Aanmelden voor het debat is verplicht via cidi@cidi.nl of 070-3646862.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Priscilla Andoetoe, p.e.andoetoe@cidi.nl of 06-460 150 50.

Advertentie (4)