De Joden in Nederland anno 2000

Vorige week werd door Joods Maatschappelijk Werk (JMW) het onderzoek De Joden in Nederland anno 2000; demografisch profiel en binding aan het jodendom gepresenteerd. Joods.nl zette een aantal conclusies op een rij.

In Nederland wonen momenteel 30.000 halachische joden (joden met ten minste een joodse moeder of joden die via een orthodox rabbinaat zijn toegetreden). In totaal zijn er 43.000 mensen met een Joodse vader of moeder. 57% van de ondervraagde joden doet niets met de religie, 6% is orthodox. De halachische gemeenschap zal naar verwachting in het jaar 2020 krimpen tot 28.000. 33% van de joden heeft een buitenlandse achtergrond. Israëliers (5000) en Russen (900) vormen de grootse buitenlandse groep. Sinds de tweede wereld oorlog zijn 15.000 joden vanuit Nederland naar Israël geëmigreerd, 55% van de emigranten is uiteindelijk teruggekeerd. Amstelveen en randgemeenten telt de meeste joden, gevolgd door Amsterdam, ?t Gooi/Amersfoort. Joden zijn vaker alleen: 44 % van de joden onder de 35 heeft geen partner. Bij de rest van de bevolking ligt dat gemiddelde op 23%. Joodse vrouwen krijgen gemiddeld 1,5 kind, tegen 1,9 bij de rest van de bevolking. 53% van de joden heeft een hbo of universitaire opleiding, 2.5 keer zoveel als het Nederlandse gemiddelde. Het gemiddeld besteedbaar inkomen in joodse huishoudens ligt fl. 6000 boven het Nederlands gemiddelde. De joodse bevolking is links georiënteerd. Toch trekt de VVD met 35% de meeste stemmen.In profiel (NRC Handelsblad 25-10-01) is een uitgebreide bespreking van het rapport te lezen.

Advertentie (4)