Conferentie in Durban loopt uit op anti-Israëlbijeenkomst

Israël, de Verenigde Staten en Canada hebben hun delegaties teruggetrokken van de VN-racismeconferentie in Zuid-Afrika. Passages in de ontwerp-slotverklaring waarin zionisme op één lijn wordt gesteld met racisme hebben tot dit vertrek geleid. Joods.nl verzamelde voor u drie passages uit de verklaring, en drie links naar relevante artikelen.

"We betuigen onze diepe bezorgdheid over de uitingen van rassendiscriminatie jegens Palestijnen en andere bewoners van de bezette Arabische gebieden die invloed hebben op alle aspecten van hun dagelijks bestaan waardoor ze niet van hun fundamentele rechten kunnen gebruikmaken en roepen op tot stopzetting van al die uitingen van rassendiscriminatie waaraan de Palestijnen en andere bewoners van de bezette Arabische gebieden worden onderworpen.""De Wereldconferentie signaleert met diepe bezorgdheid de toename van racistische praktijken van het zionisme en antisemitisme in verschillende delen van de wereld en het ontstaan van raciale, gewelddadige bewegingen, gestoeld op racisme en discriminerende opvattingen, in het bijzonder de zionistische beweging die is gebaseerd op het idee van rassensuperioriteit.""We zijn ervan overtuigd dat het bestrijden van antisemitisme, islamofobie en zionistische praktijken tegen het semitisme een integrale en intrinsieke voorwaarde is om alle vormen van racisme tegen te gaan en onderstrepen de noodzaak van effectieve maatregelen om de kwestie van antisemitisme, islamofobie en zionistische praktijken tegen semitisme nu aan te pakken om zo alle uitingen van deze fenomenen te weren."Z-Afrika poogt top te redden na vertrek VSZuid-Afrika probeert de Wereldconferentie tegen Racisme in Durban te redden, nadat de Verenigde Staten en Israël gisteren boos zijn opgestapt. (NRC Handelsblad)Antisemitisme bederft forum tegen racisme Joodse en christelijke organisaties zijn gisteren weggelopen van het forum van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) dat gedeeltelijk samenviel met de VN-conferentie tegen racisme en vreemdelingenhaat in het Zuid-Afrikaanse Durban. Ze liepen weg toen duidelijk werd dat in de slotverklaring zionisme gelijk zou worden gesteld aan racisme en dat er een oproep zou worden opgenomen tot internationale sancties tegen Israël. (Reformatorisch Dagblad)Israël, U.S. leave Durban; Peres dubs meet a `farce’Israël and the United States pulled out of the UN’s World Conference Against Racism yesterday, after efforts to soften the anti-Israël language of the conference’s draft summary statement failed. (Ha’aretz Daily)