Durban

"Ik heb dit spreekgestoelte niet beklommen om de morele en historische waarden van het joodse volk te verdedigen. Zij behoeven geen verdediging. Zij spreken voor zich." Tom Spiero laat Chaim Herzog aan het woord in zijn nieuwe column over de anti-racisme-conferentie in Zuid-Afrika.

In de videoboodschap van Nelson Mandela aan de afgevaardigden naar de Anti-Racisme Conferentie van de Verenigde Naties, die dezer dagen in de provincie Natal in Zuid-Afrika gehouden wordt, definieert hij racisme als een ziekte. Een ziekte van de geest. De woorden van Mandela maken indruk ? en hebben dat altijd gedaan ? omdat hij de kracht van het morele gelijk aan zijn kant heeft. Die kracht is de kracht van het politieke gelijk ver ontstegen. Het politieke gelijk mag dan praktische betekenis hebben, maar dat gelijk zal het in de tijd nooit van het morele gelijk winnen. Dat is althans de hoop die mensen het vertrouwen geeft aan het verlangen naar eigen nageslacht toe te mogen geven. Daarom wordt de vervulling van die wens ook meestal als een zegen ervaren.De PA heeft in de moslimgemeenschap aanhang weten te mobiliseren die bereid blijkt te zijn met gebruikmaking van het instrumentarium van het racisme de Joodse Staat, haar ideologie en haar volk als uitingen van racisme aan de kaak te stellen. Op de conferentie van de NGO?s, die in de marge van de VN conferentie plaats vindt, is een resolutie van die strekking aangenomen. Voor een aantal ? joodse, christelijke en mensenrechten- – NGO?s is dit aanleiding geweest de conferentie te verlaten. ?De Israëlische delegatie beraadt zich over haar positie.? Dat wil niet anders zeggen dan dat de delegatie wacht op instructie uit Jeruzalem. En Jeruzalem vraagt zich inmiddels af of Israël moet wachten op het standpunt van de VS, Canada en Europa en op het wel dan niet overnemen van de resolutie door de VN Conferentie zelf.Toen ik een paar maanden geleden schreef over de ? toen nog: komende – conferentie in Durban, verwees ik al naar de historische toespraak van Chaim Herzog, de voormalige ambassadeur van Israël bij de VN, die hij uitsprak nadat de resolutie ?Zionisme = Racisme? door de Algemene Vergadering van de VN in november 1975 was aangenomen. Laat ik er nu het volgende uit citeren:"Ik heb dit spreekgestoelte niet beklommen om de morele en historische waarden van het joodse volk te verdedigen. Zij behoeven geen verdediging. Zij spreken voor zich. Zij hebben de mensheid veel gegeven van wat groot en eeuwig is. Zij hebben meer voor de geest van de mens gedaan dan eenvoudigweg geaccepteerd en gewaardeerd kan worden door een lichaam als het onderhavige.Ik sta voor u om de twee grote kwaden te verwerpen die de maatschappij in zijn algemeenheid bedreigen en een verband van naties in het bijzonder. Deze twee kwaden zijn haat en onwetendheid. Deze twee kwaden vormen de motiverende kracht achter de indieners van deze resolutie en haar aanhangers. Deze twee kwaden kenmerken degenen die deze wereldorganisatie ? wier idealen voor het eerst geformuleerd werden door de profeten van Israël ? naar de diepten willen sleuren en waarnaar zij vandaag gesleurd is."Nadat ambassadeur Herzog was uitgesproken, verscheurde hij, nog staande achter het spreekgestoelte, de beschamende resolutie.Uit de aarzeling van Peres de delegatie terug te roepen blijkt dat hij de situatie als een politieke inschat. Het is geen politieke situatie maar een morele. Voor Peres is politiek blijkbaar geen middel meer, maar een doel. Dan is de tijd dat je op moet stappen al gepasseerd.Reacties op deze column kunt u e-mailen naar: .De Nederlandse Israëli Tom Spiero schrijft wekelijks een column voor joods.nl.Vorige columns van Tom Spiero vindt u in de rubriek Israël en politiek en in het archief van dezelfde rubriek.