Pro-Israël-demonstratie in Brussel

Dinsdagavond hebben ca. 1000 mensen bij de Israëlische ambassade aan de Sterrenwachtlaan in de Brusselse voorstad Ukkel gedemonstreerd om steun te betuigen aan het offensief tegen Hezbollah in het zuiden van Libanon.

De manifestatie was georganiseerd door het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België. De manifestanten leggen de verantwoordelijkheid van het conflict bij Hezbollah. De demonstranten beschuldigen Europese regeringen van partijdigheid ten nadele van Israël. De media kregen een veeg uit de pan voor de ‘gekleurde berichtgeving’.

De demonstranten benadrukten dat Israël door Hezbollah in een conflict is getrokken. "Israël is deze oorlog niet begonnen. Hezbollah schiet telkens weer iedere poging tot vredesluiten aan flarden. Volgens Henri Gutman, vice-voorzitter van het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties heeft Hezbollah als enig doel Israël te vernietigen en krijgt daarbij financiële en militaire steun van Iran en Syrië. "Deze terroristen deinzen er niet voor terug om Libanese burgers te gebruiken als levend schild en zoveel mogelijk Israëlische burgers te treffen. Het is dan ook niet Israël maar Iran en Hezbollah die een bedreiging vormen voor de vrede in het Midden-Oosten en daarbuiten."

Zondag 6 augustus werd in Brussel voor het wteede achtereenvolgende weekend een anti-Israël demonstratie gehouden waaraan 8000 mensen, merendeels van Arabische komaf, deelnamen. Ook leden van de links-georiënteerde Union des Progressifs Juifs de Belgique liepen mee.

Advertentie (4)