Gemengde berichten

"Wanneer Israël de aandacht van de Nederlandse pers krijgt, is dat haast zonder uitzondering in verband met de oorlog die ? in afwachting van de geweldloze week uit het Tenet-initiatief ? inmiddels is uitgebroken. Maar Israël blijft op allerlei fronten nieuws maken. Nieuws dat alleen de lokale pers haalt." Een persoonlijke selectie van columnist Tom Spiero

Het zal u niet verbazen van mij te horen dat je je naar mijn mening als goed staatsburger politiek behoort te organiseren. Lidmaatschap van een politieke partij stelt je in staat de selectie van kandidaten voor publieke functies te beïnvloeden. De contributie stelt de partij in staat een organisatie overeind te houden en voor partij en kandidaten een campagne te financieren Vaak lijkt het erop of dit ongeveer het enige voordeel is dat de partijleiding in het hebben van leden ziet. En soms lijkt het wel of dat voordeel onvoldoende rechtvaardiging is voor het accepteren van leden. Neem nou eens Avoda. In de krant van 1 mei las ik dat de leden die tot en met die dag hun contributie betaald hadden, aan de voorverkiezingen van 4 september 2001 mee konden doen. De verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter, of wel (beoogd) kandidaat voor het minister-presidentschap, staat voor die datum op de kalender. Aan deze sluitingsdatum was weinig ruchtbaarheid gegeven. Liever geen leden dan leden die op een ander dan jijzelf willen stemmen. De teloorgang van Avoda houdt verband met het feit dat de ?jonge tijgers? die nu aan de top staan ? voornamelijk boven de zestig jaar ? liever de partij in het niets zien verdwijnen dan dat zij mee zullen helpen anderen aan de bak te helpen. De kandidaten zijn ?Fuad? Ben-Eliezer en Avraham Burg. Een van hen moet interim-voorzitter Sjimon Peres van zijn taak ontheffen. Peres kwam aan deze interim-functie door het plotselinge aftreden van Ehoed Barak na diens verkiezingsnederlaag eerder dit jaar. Peres schijnt er weinig voor te voelen het voorzitterschap in andere handen over te laten gaan. Zijn aanhang in de partij voert voorzichtig campagne om de verkiezingen van 4 september weer van de agenda te voeren. De gedoodverfde winnaar Burg mag dan weinig tot de verbeelding spreken, hij zou wel de macht verwerven Avoda-deelname aan de regering van Nationale Eenheid te bepalen. En die macht houdt Peres liever zelf. De kandidaat van mijn voorkeur, Sjlomo Ben Ami, ziet af van deelname aan de voorverkiezingen. Hij acht zich kansloos.Over de Likoed-partijraad van afgelopen maand heb ik niets goeds te berichten. Maar bij deze gelegenheid wil ik daar verder geen woord aan vuilmaken. Ik griezel bij het idee dat Bibi ooit terug zal keren.Nu nog even het begrip ?preventieve verdediging?. Dat is tamelijk nieuw. Het slaat op het gericht uitschakelen van leidende figuren uit de ?Al Aqsa Intifada?. Verdedigers van de Rechten van de Mens spreken van vermoorden. Vijanden van Israël scharen zich aan hun zijde. De internationale gemeenschap veroordeelt dit beleid van de Israëlische regering ook. Deze geluiden bieden mij geen leidraad. Dezelfde partijen veroordeelden ook wat zij ?collectieve bestraffing? noemden: het afsluiten van de gebieden. Ik vind het beleid van ?preventieve verdediging? het beste idee sinds lange tijd in het bestrijden van het Palestijnse terrorisme. Ik houd mij aanbevolen voor betere ideeën maar steun dit beleid tot dan zonder reserve. We mogen ons intussen wel zeer gelukkig prijzen dat al zoveel aanslagen dankzij oplettendheid en persoonlijke moed verijdeld zijn.Reacties op deze column kunt u e-mailen naar: .De Nederlandse Israëli Tom Spiero schrijft wekelijks een column voor joods.nl.Vorige columns van Tom Spiero vindt u in de rubriek Israël en politiek en in het archief van dezelfde rubriek.