Het blijft een wonder

Tom Spiero windt zich in zijn nieuwe column op over de partijdige houding van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Het is niet dankzij deze instellingen dat de democratie in Israël springlevend is, vindt Spiero.

We zullen nooit weten hoe de geschiedenis van Israël en het Midden-Oosten er uit zou hebben gezien als de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 29 november 1947 anders gestemd had over resolutie 181 dan het deed (33 voor, 13 tegen en 10 onthoudingen). Feit is dat op die datum het verdelingsplan van het Britse Mandaatgebied Palestina werd aangenomen door de Algemene Vergadering. De geboorte van de Staat Israël werd een half jaar later uitgeroepen. Dat is de eerste en laatste keer dat de VN waardering en het vertrouwen genoot van de bevolking van Israël. Het is tussen ons eigenlijk nooit meer goed gekomen. Recente ontwikkelingen zullen die slechte relatie helpen bestendigen.De relatie met de Verenigde Naties is slecht omdat het wereldlichaam Israël keer op keer heeft bedrogen. Althans, zo vertaalt de legendarische man-in-de-straat het feit dat een meerderheid van de leden van de VN om redenen van politieke aard – opportuniteit ? zich aan eerdere besluiten heeft onttrokken of zich niet tegen onverdedigbare resoluties heeft verzet.Toen aan het einde van de Suez-crisis in 1956 de vijandelijkheden werden gestaakt, was een onderdeel van de toen gesloten wapenstilstand dat het Egyptische leger zich uit de Sinai zou terugtrekken. De Verenigde Naties zou troepen legeren in de Sinai aan de Israëlisch-Egyptische grens om de partijen uit elkaar te houden. Desondanks honoreerde de toenmalige secretaris-generaal van de VN, Oe Thant, in 1967 zonder meer het verzoek van Egypte?s president Nasser om de VN-troepen terug te trekken. Dit was het voorspel tot de Zesdaagse Oorlog.De leden van de VN zijn ingedeeld in ? geografisch bepaalde ? groepen. Kandidaten voor ambtelijke functies in de Verenigde Naties, van secretaris-generaal tot lager, worden voorgedragen door deze groepen. Bij verkiezing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een roulatie en verdeling over deze groepen. Israël hoort door haar ligging thuis in de groep Azië De Arabische landen en enkele staten in Zuid-Oost Azië verzetten zich tegen toetreding van Israël tot deze groep. Vorig jaar heeft de groep West-Europa, Canada, Australië uiteindelijk besloten Israël tot haar kring toe te laten. De weduwe van de broer van Chaim Herzog, z.l., bekleedt inmiddels na 52 jaar lidmaatschap, als eerste Israëli, een hoge post binnen de VN.Op 10 november 1975 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan die zionisme gelijk stelde aan racisme. Het heeft tot 1992 geduurd voordat deze resolutie ? dankzij Australië ? werd ingetrokken. Gedurende deze periode werd Israël ook het lidmaatschap van UNESCO ontzegd.Toen Israël zich vorig jaar uit Libanon terug trok, hebben vertegenwoordigers van de VN er op toegezien dat die terugtrekking zich voltrok tot de internationaal erkende grens tussen de twee landen. Aldus geschiedde. Syrië ? en in haar kielzog vazalstaat Libanon ? erkende de volledigheid van de terugtrekking niet. Een klein deel van Syrisch grondgebied, dat na de Zesdaagse Oorlog door Israël bezet was, behoorde nu volgens Syrië aan Libanon toe. De bevestiging van secretaris-generaal Kofi Anan dat de terugtrekking inderdaad volledig was, veranderde het standpunt van Syrië niet. Hierdoor verschafte Syrië Hezbollah pseudo-legitimiteit de vrijheidstrijd tegen Israël voort te zetten. Dit Syrië, dat daarnaast oppositie in eigen huis vermoordt en betrokken is bij narcoticahandel in Libanon, is thans kandidaat voor het lidmaatschap van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.Naar nu eerst blijkt, hebben UNIFIL-soldaten vorig jaar video-opnamen gemaakt van de ontvoering van drie Israëlische soldaten door Hezbollah in Noord-Israël. Her bestaan van de opnamen is aanvankelijk door de VN gehe

Advertentie (4)