Na 23 elloel 5761

Kort nadat aan de vooravond van het nieuwe jaar in onze jaartelling Amerika direct getroffen is door een rampzalige daad van terreur, zijn er al politieke signalen uit Europa waar te nemen die voor Israël en de joodse gemeenschap alarmerend zijn. Waar Israël op moet letten om te voorkomen dat de datum van 11 september 2001 in onze herinnering vooral 23 elloel 5761 wordt.

De verleiding is blijkbaar groot de aanstaande oorlog tegen het terrorisme te definiëren als een godsdienstoorlog. Het geloof is immers een van de kapstokken die terroristen gebruiken. En niet zonder succes. Het helpt de terroristenleiders te rekruteren en het verleidt de rest van de wereld om zonder al te veel nadenken de vijand te identificeren. Wanneer we dit handvat zonder meer accepteren, laten we ons meevoeren langs het pad dat de vijand voor ons uitgestippeld heeft. Het is tevens een pad dat voor Israël heel gevaarlijk is.Na de aanslag op New York?s WTC en het Pentagon in Washington, toonde CNN beelden van dansende, feestvierende Palestijnen. Het leken vooral kinderen te zijn. Of dit een correct beeld heeft gegeven van de werkelijkheid in de Palestijnse straat weten we niet. Dat komt omdat de PA verslaggevers van diverse nieuwsorganisaties bedreigd heeft met de dood wanneer zij de door hen gemaakte opnamen zouden afgegeven aan hun opdrachtgevers. We hebben dus geen andere verslagen gezien. Ik ben niet blij met die beelden uit Ramallah. Het komt mij voor dat zij het succes illustreren van het Palestijnse onderwijs dat beoogt de kinderen met haat en wrok op te voeden. Het lesmateriaal wordt mede gefinancierd door de Europese Unie. Alleen Duitsland spant zich binnen de EU in om aan die financiering ook eisen te verbinden aan de inhoud van het aldus uitgegeven lesmateriaal. Ik ben ook ongelukkig met die beelden omdat zij een verband suggereren tussen het gebrek aan voortgang in het zoeken naar een oplossing voor het conflict tussen Israël en de Arabische wereld enerzijds en de aanslagen in Amerika anderzijds. Dat verband is er niet. Ik kom daar op terug.Naar aanleiding van de aanslag, sprak CNN ook met koning Abdallah van Jordanië De vraag of hij dacht dat de aanslag niet zou hebben plaatsgevonden wanneer er een vredesverdrag tot stand was gekomen tussen Israël en de PA, antwoordde hij bevestigend. Hoewel dat antwoord te begrijpen is tegen de achtergrond van de politieke context waarin het werd gegeven, is het in strijd met de waarheid.De volgende twee feiten onderbouwen mijn standpunt:1)De daders van de aanslagen behoren tot het kamp dat zich verzet tegen iedere denkbare vredesregeling in het Midden-Oosten. Daardoor kan niet gebrek aan voortgang maar hooguit ? en integendeel dus – het bestaan van een politiek proces tussen de partijen een rol hebben gespeeld. Maar zelfs dat geloof ik niet.2)Naar nu al is gebleken, zijn de aanslagen zeer zorgvuldig en langdurig voorbereid. De Saoudische gebroeders Bukhari, die behoorden tot de kapers van een van de vliegtuigen, begonnen hun vliegcursus in Florida in juli 2000. Dat was dus op het hoogtepunt van de onderhandelingen tussen Israël en de PA. Het is de maand van Camp David.In Europa gaan op het hoogste politieke niveau stemmen op die bepleiten de deelname aan de coalitie tegen het terrorisme afhankelijk te stellen van de Amerikaanse bereidheid haar Midden-Oosten politiek aan te passen aan de wensen van Europa. Dit geluid is ook in Nederland te horen. Israël zal zich hiertegen krachtig moeten uitspreken. En wij met haar. In mijn ogen zou Europa daarmee niet alleen een cynisch misbruik maken van de ontstane situatie maar zich daarmee ook scharen aan de kant van de doodsvijanden van Israël. Deze stemmen zijn des te verontrustender omdat zij uiting geven aan het voortbestaan van een aspect van de Europese cultuur, waarvan ik hoopte dat daarvan inmiddels afscheid genomen was. Door de Midden-Oostenproblematiek te koppelen aan de oorlog tegen het terrorisme denkt Europa als het ware een a