Ook EU heeft nu officiële pro-Israël-lobby

Een groot aantal leden van het Europees Parlement en parlementsleden van 25 EU-lidstaten hebben in Brussel de non-profit organisatie European Friends of Israël (EFI) ten doop gehouden. De feestelijke bijeenkomst werd bijgewoond door de Israëlische premier Olmert en leden van de Knesset.

De oprichting van EFI komt in een periode waarin de relatie tussen Israël en de EU door de recente oorlog tegen Hezbollah onder druk is komen te staan. Alle 25 lidstaten en Bulgarije en Roemenië, die per 1 januari 2007 zullen toetreden tot de EU, zijn in EFI vertegenwoordigd.

Het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken steunt EFI van harte en heeft haar ambassades in EU-lidstaten opdracht gegeven volledige medewerking te geven.

EFI, opgezet naar voorbeeld van de American Israëli Public Affairs Committee AIPAC, de invloedrijke Amerikaanse pro-Israëllobby in de Verenigde Staten, heeft zich ten doel gesteld meer begrip te wekken voor Israël bij Europese parlementsleden én bij de publieke opinie en het imago van Europa in Israël te verbeteren. Ook wil EFI de banden tussen reeds bestaande pro-Israël organisaties binnen Europa verstevigen. In de woorden van Michel Gur-Ari, die leiding geeft aan de lobby: "Wij moeten Europa tot bondgenoot van Israël maken."

Initiatiefnemer en eerste voorzitter van EFI is de Zweedse Eurooparlementariër Gunnar Hökmark. Frédérique Ries, voormalig Belgisch staatssecretaris voor Europese Zaken is vicevoorzitter. In zijn toespraak noemde Hökmark de bijeenkomst een ‘historische gebeurtenis. Nog niet eerder waren zoveel parlementsleden uit de gehele EU bijeen om hun steun te betuigen aan Israël.’ Met onverholen trots meldde de voorzitter dat EFI al 200 leden heeft, afkomstig uit alle lidstaten en alle politieke stromingen. Hökmark zelf is lid van de christen-democratische Europese Volkspartij. Voor Nederland zit Europarlementslid Paul Van Buitenen (Europa Transparant) in het bestuur. België telt een viertal EFI-leden: de VLD-kamerleden Stef Goris en Claude Marinower, de VLD-senatoren Paul Wille en Margriet Hermans en de onafhankelijke senator Hugo Coveliers.

Volgens Hökmark is het hoog tijd dat Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten, meer steun krijgt vanuit Europa. Hij benadrukt dat EFI zich niet richt tegen Arabieren of Palestijnen maar juist opkomt voor vrijheid, democratie en mensenrechten en antisemitisme en haat bestrijdt. "Wij zullen ons inzetten voor een correcte definitie van wat er aan de hand is in de regio, namelijk een ideeënconflict tussen democratie en totalitaire regimes."

Klik HIER voor de achtergronden van EFI.
Klik HIER voor uitvoerige informatie over de relatie tussen de EU en Israël.