Israël en de toestand in de wereld: wat doet het u?

Tussen 21 maart en 5 juni 2003 organiseert JMW een reeks van bijeenkomsten in het land met als doel mensen met een joodse achtergrond de gelegenheid te geven hun gevoelens rond Israël en de effecten die dat op ons heeft met elkaar uit te wisselen.

Het houdt veel mensen bezig: de ontwikkelingen in Israël en de wereld, het geweld, de dreiging en tekenen van toenemende intolerantie en antisemitisme.Voelt u zich wel eens ongemakkelijk als uw naaste omgeving kritische geluiden omtrent Israël laat horen? Hoe zit het indien u familie in Israël hebt wonen? Of heeft u het eigenlijk liever helemaal niet meer over Israël, want "u kunt toch niets aan de situatie veranderen". Veel vragen en kwesties waarbij het best eens prettig kan zijn hierover van gedachten te wisselen met mensen met eenzelfde achtergrond.JMW organiseert bij u in de regio een bijeenkomst om a.d.h.v. door u gekozen thema’s met elkaar in gesprek te gaan in kleine groepen onder deskundige leiding. Klik op de naam van de maand voor de locaties van de bijeenkomsten:maartaprilLocaties voor de maanden mei en juni volgen later.Als na deze bijeenkomst blijkt dat er behoefte bestaat aan een vervolgaanbod, zal JMW deze organiseren.Voor meer informatie en toesturing van een inschrijfformulier belt u met Joods Maatschappelijk Werk, afdeling samenlevingsopbouw: 020 – 577 65 66.Programma InleidingThemagroepenPlenaire afronding en inventarisatie eventuele voortgangThemagroep 1Kritische geluiden in mijn naaste omgeving over Israël, wat doet het mij?Iedereen maakt het in zijn familie/vrienden- en kennissenkring wel eens mee dat er kritische opmerkingen worden gemaakt t.a.v. ‘Israël en de joden’. Hoe voelen we ons hieronder en hoe gaan we hier mee om? Maakt het wat uit of de opmerkingen door joden of niet-joden worden gemaakt? In deze groep kan gepraat worden over:Voelen we ons gekwetst of hebben we begrip?Vermijden we de discussie of gaan we de confrontatie aan?Welke gevolgen heeft dit voor ons persoonlijk?Zijn we onze veilige haven kwijt?Themagroep 2Ik heb familie en vrienden in Israël, hoe ga ik om met mijn betrokkenheid en de afstand, met mijn angsten en spanningen?Bij iedere escalatie van geweld word je nog extra opgeschrikt als je familie of vrienden in Israël hebt. In deze groep houden we ons bezig met vragen als:Hoe verloopt de communicatie met je naasten daar?Kun je elkaar steunen, begrijp je elkaar altijd goed, kijk je er op dezelfde manier tegenaan?Wat betekent het om ver van elkaar te zitten?Themagroep 3In hoeverre kom ik er in de buitenwereld openlijk voor uit dat ik joods ben nu er zoveel kritiek en openlijke agressie t.o.v Israël is?Via de media zien en horen we regelmatig incidenten van intolerantie tussen mensen en bevolkingsgroepen. Bedreigingen en geweld komen ook in Nederland steeds meer voor.In deze groep praten we over aspecten als bijvoorbeeld:Mag iedereen mijn mageen david zien?Wie mag wel/niet weten dat ik joods ben?Zeg ik wat ik van de situatie in Israël denk en hoe ik dat beleef?Wat betekent dat voor mijn optreden als jood in de buitenwereld?Is het antisemitisme toegenomen?Heb ik werkelijk reden om bang te zijn omdat ik me niet meer veilig voel?Themagroep 4Israël en de toestand in de wereld, daar heb ik het liever niet meer over.Over Israël heb ik het liever niet meer. Ik los het probleem niet op. Ik kan er niets aan doen wat daar allemaal gebeurd. Ik zap naar een andere zender als het maar enigszins er naar uitziet dat het over Israël zal gaan. Ik weet niet meer wat waar en niet waar is. Ik voel me gewoon machteloos.Ik word er alleen maar verdrietig van en weet niet meer wie of wat ik moet geloven.