(Joodse) vrouwen en water

Ter gelegenheid van internationale vrouwendag en 2003 het internationale jaar voor Zoetwater organiseert NCJW-Nederland op 9 maart 2003 een thema-avond.

Programma onder leiding van Nicolienne Wolf:Inleiding Alice Bouman over: Water & Gender Mevrouw Bouman nam namens de Nederlandse Vrouwenraad deel aan de wereldtop in Johannesburg over Duurzame ontwikkeling.Workshops:1. Het mikwe2. Betekenis van water in onze traditie3. Water en de Uittocht uit Egypte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mirjam Tzafrir, als vrijwilligster werkzaam voor joods.nl, zette haar gedachten over het onderwerp van de themadag op het virtuele papier.Water is levenEen van de mooiste handelingen in het jodendom waar water bij te pas komt is het reinigen van je handen nadat je ?s ochtends bent opgestaan. Dit water spoelt de laatste resten van de slaap weg, en dat staat gelijk aan 1/60e deel van de dood…Water als symbool van leven. Het is echter meer dan een symbool, het staat vaak gelijk aan leven.Heden, verleden en toekomst worden bepaald door water. Bij het scheppen van de wereld wordt water al vanaf de eerste dag als een vanzelfsprekende aanwezigheid beschouwd. In de Tora staat dat te lezen. Ook op de scheppingen tijdens de 2e dag en de dagen daarna wordt water genoemd. Het speelt sindsdien een blijvende en wezenlijke rol.Het hof van Eden werd geschapen met water: vier rivieren ontsprongen en stroomden naar de vier windrichtingen. G-d deed mooie dingen met water, hij schiep er de aarde mee.Schrikbarend was dan ook dat hij dit water omzette in een wapen wat hij gebruikte om de aarde mee schoon te wassen. Het geweld op de wereld werd door het geweld van het water in de grote zondvloed rigoureus opgeruimd. Gelukkig werd Noah de belofte gedaan dat G-d nooit meer een dergelijke actie zou ondernemen.Water sijpelt overal door de Tora, zou je kunnen zeggen. Hagar ontmoette G-d in de woestijn bij een waterbron waar hij de geboorte van haar en Avraham?s zoon aankondigde. Water was ook getuige van de 2e ontmoeting met Hagar en G-d nadat Avraham haar met zijn zoon had weggestuurd. Dat water werd opnieuw als bron van leven gebruikt. Ook Mozes werd over het water naar de handen van de dochter van de farao gedreven. Ook dat kun je zien als een correlatie tussen vrouw, water en leven.Het meest aansprekende voorbeeld is uiteraard toen water de hoofdrol speelde in een van de belangrijkste momenten van onze geschiedenis. Het water van de Schelfzee werd gescheiden om een veilige doorgang voor het joodse volk op de vlucht voor Egypte te waarborgen. Nadat men veilig de overkant bereikte werd water meteen omgezet in een wapen wapen waarmee goed en kwaad van elkaar gescheiden werden.Ook in ons huidige dagelijks leven speelt water een rol. Denk maar aan het kosjer maken van kookgerei door het in het water te leggen, water om je handen te reinigen na het bezoeken van een begraafplaats, het water in het mikve dat gebruikt wordt als maandelijkse reiniging.Onderdompeling in het mikve is daarnaast ook bedoeld om bekeerlingen opnieuw geboren te laten worden. Ook op je trouwdag is de onderdompeling in het mikve een belangrijk startpunt voor een nieuw leven. Zuiveringssystemen zorgen ervoor dat dit water van optimale kwaliteit is voor dergelijke belangrijke gebruikstoepassingen. Zulk water is dus een kostbaar goed.En met zulk kostbaar goed moet zorgvuldig worden omgegaan, om te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende bruikbaar water is.Het meer van Tiberias (Kinneret) is het enige zoetwaterreservoir van Israël. Het meer wordt als graadmeter gezien: als het waterpeil stijgt (bijna 2 meter in de maand februari, lees erover in Haaretzdaily van 1 maart 2003 maakt dat mensen gelukkig. Als het waterpeil in Kinneret zakt is dat reden voor bezorgheid, want de vruchtbaarheid van het land en zelfs de gehele watervoorziening komt in gevaar (het waterpeil is nog altijd ruim twee meter te laag). Er is permanent een groot gebrek aan water gebrek in Israël,