Verbond van Liberaal-Religieuze Joden jubileert

De 75e verjaardag van het Verbond wordt de komende weken gevierd, en de drie Joodse media zullen het jubileum elk op eigen wijze volgen. Joods.nl zal verslag doen van de feestelijkheden, het NIW besteedt in het laatste nummer van de maand uitgebreid aandacht aan verleden, heden en toekomst van het Verbond, en de Joodse Omroep levert haar bijdrage op radio en tv.

Liberalen in de loofhut
De Liberaal-Joodse gemeenten in Nederland groeien en bloeien en het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden, de koepelorganisatie van de negen gemeenten in Nederland, viert dit jaar haar 75-jarig jubileum. In de synagoge in Den Haag legt gastheer Frits Barend de rabbijnen Awraham Soetendorp en Menno ten Brink, Tamarah Benima, Marja Hené, Elja Schwarz, Shulamith van der Hart, Karen Waterman en Uri Coronel de vraag voor wat liberale Joden eigenlijk zijn. De gasten zullen ook hun visie formuleren waarin het liberale Joden dom verschilt van de orthodoxie.

13 oktober – Joodse Omroep – Ned. 3 – 9.55 – 10.55 uur
Herhaling: 22 oktober 14.00-15.00
Na vrijdag 13 oktober is de uitzending via internet gratis te bekijken op www.joodseomroep.nl
Een DVD van de uitzending is te bestellen op de website van de Joodse Omroep

Bijzondere sjoeldienst
Op donder 26 oktober zal koningin Beatrix aanwezig zijn bij een speciale synagogedienst in het Progressief Joods Centrum in Amsterdam (lees: de LJG-sjoel aan de Jacob Soetendorpstraat). De vorstin zal het eerste exemplaar aangeboden krijgen van het door Chaja Braz geschreven jubileumboek ‘In de tenten van Jaäkov’, over de geschiedenis van het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden.

Er zijn vele manieren om Joods te zijn
Op zondag 29 oktober vindt in de synagoge van de LJG in Amsterdam hèt grote verjaardagsfeest plaats. In de LJG-sjoel wordt ‘de stad van liberaal Joods verleden, heden en toekomst’ ingericht, onder het motto ‘Er zijn vele manieren om Joods te zijn’. De bezoekers kunnen er tussen 10 en 17 uur kennis maken met persoonlijke belevingen, tegengestelde meningen en intellectuele visies over wat Jodendom zou kunnen beteken. De manifestatie is ‘interactief’, wat zoveel wil zeggen dat u niet alleen luistert en kijkt maar ook zelf kunt deelnemen.

Jubilerend Verbond op de radio
Ook op 29 oktober, maar dan ‘s avonds om 20.00 uur besteedt de Joodse Omroep opnieuw aandacht aan het jubileum met een radio-uitzending op Radio 5 (AM 747) .
David Kat komt vertellen over de grote Verbondsdagviering. Linda Andriesse licht de ‘Joodse Monologen’ toe – een drietal zeer persoonlijke persoonlijke teksten van vrouwen over hun plaats binnen en beleving van het liberale Jodendom.

Op de website van de Joodse Omroep is de uitzending ook maandag 30 oktober nog te beluisteren.

Voor meer informatie: www.ljg.nl