Eensgezindheid over studie rol Belgische overheid bij deportatie

In de Belgische Senaat bestaat grote eensgezindheid om een studie uit te voeren over de eventuele deelname van de Belgische overheid bij de deportatie van joden in België tijdens de tweede wereldoorlog.

Eensgezindheid over studie rol Belgische overheid bij deportatieIn de Senaat bestaat grote eensgezindheid om een studie uit te voeren over de eventuele deelname van de Belgische overheid bij de deportatie van joden in België tijdens de tweede wereldoorlog. Een wetsvoorstel om het studiecentrum SOMA toegang te verstrekken tot de nodige archieven kan nog deze legislatuur gestemd worden.Premier Guy Verhofstadt zei donderdag in de commissie Institutionele Zaken van de Senaat de steun van de regering toe aan het voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van de Belgische overheden bij de deportatie en vervolging van de Belgische joden tijdens de tweede wereldoorlog. De resolutie werd ondertekend door alle meerderheidsfracties. De eerste minister verwees naar zijn toespraak op 6 oktober 2002 in de Dossin-kazerne in Mechelen ter gelegenheid van de Dag van de Joodse Martelaar van België. Daarin wees hij op de verantwoordelijkheid van de Belgische overheden bij de deportatie. "Het was de eerste maal dat de regering zich zo duidelijk uitsprak over deze problematiek", aldus Verhofstadt. De resolutie vraagt de regering het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij (SOMA) op te dragen om binnen de twee jaar een studie uit te voeren over de eventuele deelname van de Belgische politieke, administratieve en gerechtelijke overheden in de identificatie, vervolging en deportatie van joden tijdens de tweede wereldoorlog. Zo nodig zou nadien een parlementaire onderzoekscommissie moeten worden opgericht. Verhofstadt schaarde zich achter de inhoud van de resolutie en zei zijn steun toe bij het opstellen van een wetsvoorstel om het SOMA de wettelijke middelen te geven om een aantal archieven te consulteren. Het gaat niet enkel om de archieven van Binnenlandse Zaken, maar ook die van gemeenten, hoven en rechtbanken. Daarbij kan gewerkt worden met het kader van de wet tot oprichting van de commissie-Buysse over de restitutie van de joodse eigendommen die geplunderd of achtergelaten werden. De commissie kreeg een gelijkaardige toelating om de archieven te consulteren. De premier kondigde ook aan dat hij met de ministers van Begroting en Wetenschapsbeleid zal nagaan of het SOMA extra middelen kan krijgen voor deze opdracht.SOMA-directeur José Gotovich verklaarde tijdens de hoorzitting in de senaatscommissie dat hij vier onderzoekers zou nodig hebben voor de studieopdracht van twee jaar. Hij pleitte ervoor het onderzoeksdomein te verruimen tot na de periode voor en na de tweede wereldoorlog en de resultaten van de studie openbaar te maken. CD&V en cdH kondigden aan dat het wetsvoorstel over het onderzoek mee te zullen ondertekenen.