Voorjaarscursussen in de synagoge van Zwolle

In januari 2007 gaan in de synagoge van Zwolle drie cursussen van start over het Jodendom, de Joodse bijbel en moderne Joodse literatuur. De cursussen staan open voor ieder die belangstelling heeft voor de Joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur. De cursussen worden aangeboden door Stichting Judaica Zwolle.

De eerste cursus is een inleiding in het Jodendom, gegeven door de heer Lou Evers, oud-rector van het Maimonides College in Amsterdam. In deze cursus komen aan bod: het dagelijkse Joodse leven, gebaseerd op de schriftelijke en de mondelinge leer en op de rabbijnse traditie; de Joodse feest- en treurdagen en de voornaamste Joodse geschriften. De cursus wordt gehouden op vijf dinsdagavonden.

De tweede cursus geeft een inleiding op de Joodse bijbel. Tijdens deze cursus komen onder meer aan de orde: de taal van de Joodse bijbel (het Hebreeuws); het gebruik van de Godsnaam; voorbeelden van Joodse uitleg van bijbelverhalen en de Joodse messiasverwachting. De cursus wordt gegeven door de heer Wil Wolters, oud-docent in de Franse taal en letterkunde, die zelf jaren lang cursussen volgde bij de Stichting Judaica Zwolle.

In de derde cursus worden drie boeken uit de hedendaagse Joodse literatuur besproken: Chaim Potok (Het kanaal en De arkenbouwer), Amos Oz (Black Box) en Shifra Horn (Tamara loopt op het water). De vraag komt naar voren of en hoe de Joodse identiteit van de schrijvers bepalend is voor het karakter van hun werk. De boeken worden van alle kanten belicht en uitgediept. Door de inbreng van de cursisten kunnen de boeken in breder perspectief worden geplaatst. De cursus wordt geleid door mevr. Cock Broeren-Witte, docent Nederlands, en mevr. Dicky Koffeman-Wielenga, bibliothecaresse van de Stichting Judaica Zwolle.

Meer informatie over tijden, inschrijving, prijzen etc. kan men vinden op de website www.judaica-zwolle.nl. Ook kan men een cursusfolder aanvragen bij het bestuur van de Stichting Judaica Zwolle (tel. 038-4536647).