!!!!! Chanoeko-lichtjes

In 1918 schreef Clara Asscher-Pinkhof liedjes voor de Joodse jeugd. Het zijn feestelijke liedjes, die betrekking hebben op hoogtijdagen uit het Joodse jaar. Zoals bijvoorbeeld het liedje voor chanoeka dat we hier publiceren. Al deze liedjes komen uit het boekje ‘Joodsche Kinderliedjes’.

Ze zijn toch zoo aardig, die Channoeko-lichtjes
Ze kijken ons aan, net als kleine gezichtjes,
Zoo vroolijk en blij.

Zoo mooi, dat we telkens er naar moeten kijken,
Zoo licht, dat ze haast wel op zonnetjes lijken,
Die vlammetjes-rij.

Ze luisteren toe, hoe we allemaal zingen
Van ‘t Channoeko-feest en van heel mooie dingen,
En knikken er bij,

Maar is het zoo laat, dat w’in bed zijn gekropen,
Dan houden ze ook niet hun oogjes meer open,
Dan slapen ook zij.

Joods.nl heeft dit liedje kunnen plaatsen dankzij de medewerking van Amphora Books. U kunt bij hun terecht voor boeken van joods-Nederlandse en van Israëlische schrijvers.
Meer informatie vindt u op hun website: www.amphorabooks.nl