Joods Historisch Museum krijgt Cultuurfonds-Museum Prijs

De Prins Bernhard Cultuurfonds Museum Prijs 2002 is toegekend aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Het museum krijgt de prijs voor ‘de semi-permanente presentatie ten behoeve van het toegankelijk maken van de collectie van het museum voor een doelgroep van 5-14 jaar’, een vernieuwend thema, waaraan veel musea aandacht besteden. De prijs, groot 50.000 euro, wordt 31 oktober uitgereikt in De Nieuwe Kerk te Amsterdam.

Het museumHet Joods Historisch Museum heeft als doel de veelzijdigheid van het jodendom in heden en verleden te tonen. Religie, cultuur en geschiedenis van de joden in Nederland staan daarbij centraal. De museale collectie omvat voorwerpen met betrekking tot de joodse religie, de band met Israël, vervolging en overleving, de joodse cultuur, de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland.Zijn educatieve beleidHet museum heeft vormgegeven aan het educatieve beleid voor kinderen met het inruimen van een aanzienlijk oppervlak voor de semi-permanente tentoonstelling In Mokum staat een huis. Deze tentoonstelling is ontwikkeld om kinderen van acht tot twaalf jaar van verschillende culturele achtergronden (nader) kennis te laten maken met de joodse cultuur. De tentoonstelling wil zowel individuele kinderen als schoolklassen aantrekken.In de tentoonstelling kunnen de kinderen kennis opdoen, genieten van kunst en ceremoniële objecten, en actief bezig zijn. De opstelling van de tentoonstelling is speels en interactief. Activiteiten stellen de kinderen in staat om door ervaring te leren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld matzes bakken, Hebreeuwse letters schrijven en naar muziek luisteren.Respect vormt de rode draad van de tentoonstelling. Aansluitend op de lesmethode op de basisschool heeft het museum lesmateriaal vervaardigd waarmee het bezoek in de klas kan worden voorbereid.Tevens beheert het museum het monument de Hollandsche Schouwburg, waar voor jongeren van tien tot zestien jaar op de eerste verdieping een permanente educatieve tentoonstelling is ingericht. Het educatieve programma Kwaad in eigen straat kan voor groepen leerlingen in die leeftijdscategorie worden aangevraagd.Op het internet is op "In Mokum staat een huis" de virtuele versie van de tentoonstelling te bekijken.De overwegingen van de juryHet Joods Historisch Museum onderscheidt zich van andere musea op cultuureducatief gebied doordat het een speciale tentoonstelling voor de doelgroep heeft ingericht. Het gebruik van originele voorwerpen uit de collectie is belangrijk. Het concept voor de tentoonstelling en de uitwerking zijn doorwrocht. Het resultaat is een aantrekkelijke presentatie.De jury bestond uit Willem Mörzer Bruyns, conservator zeevaartkunde Scheepvaartmuseum Amsterdam (voorzitter), Jules Verschuuren, directeur Brabantse Museum Stichting, Nicole Sluijter-Seijffert, directeur Museum Catharina Gasthuis in Gouda, Sanette Naeyé, directeur Cinekid en Suzanne Kunzeler, hoofd kinderprogramma’s NCRV. De jury werd tijdelijk ondersteund door Gina Hakkert uit groep 7 van de St. Antonius School in Amsterdam.Het juryrapport wordt 31 oktober bekendgemaakt.De Prins Bernhard Cultuurfonds Museum Prijs is in 1990 ingesteld ter bekroning van museale activiteiten. De prijs wordt elk even jaar toegekend aan een gevestigde instelling of persoon die zich op dit terrein buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt. De prijs is eerder toegekend aan:Noord-Brabants Museum (1990)Natuurhistorische Museum Maastricht (1992)Museum Boijmans-van Beuningen (1994)Veenkoloniaal Museum Veendam (1996)Museum Naturalis (1998)Anne Frank Huis (2000)