Foto-inventarisatie joodse begraafplaats bij Het Utrechts archief

Op woensdag 5 maart 2003 zal de Stichting Lezikaron een fotografische en vertaalde inventarisatie van de meer dan 800 stenen op de Joodse begraafplaats aan het Zandpad in Utrecht aanbieden aan Het Utrechts Archief en aan de Joodse Gemeente Utrecht.

De stichting Lezikaron (Om niet te vergeten) heeft zich ten doel gesteld de belangstelling voor de geschiedenis van de Joden in de provincie Utrecht te bevorderen en de Joodse historische monumenten in stand te houden. Zo werd geld bijeengebracht voor nieuw meubilair in de synagogen van Utrecht en Amersfoort. Naar aanleiding van de inventarisatie van de stenen op de Joodse begraafplaats in Veenendaal werd een werkgroep gevormd met als resultaat de publicatie Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Stichts en Gelders Veenendaal.In de afgelopen jaren heeft Lezikaron zich met name beziggehouden met de diverse Joodse begraafplaatsen in de provincie. De begraafplaats aan het Zandpad in Utrecht is bijna tweehonderd jaar oud. De grafstenen zijn allemaal gefotografeerd en de Hebreeuwse teksten zijn vertaald. Deze inventarisatie, die is voorzien van een register met namen en data, komt nu beschikbaar op de studiezaal van Het Utrechts Archief.