Nettie van Zwanenberg-prijs


De Nettie van Zwanenberg Stichting is in het leven geroepen ter blijvende nagedachtenis aan Nettie van Zwanenberg-van Gelder en de grote belangstelling die zij tijdens haar leven zowel voor joodse als niet-joodse sociale doeleinden heeft getoond.Nettie van Zwanenberg was de echtgenote van Saal van Zwanenberg, oprichter van het farmaceutisch concern Organon te Oss (thans deel uitmakend van de famra-divisie van Akzo-Nobel).Op 29 december 2001 was het precies 40 jaar geleden dat de Nettie van Zwanenberg Stichting in het leven is geroepen.Ter gelegenheid daarvan stelt de Stichting eenmalig een bedrag van € 5000,- ter beschikking voor een sociaal of cultureel project dat, naar het oordeel va Bestuur en Raad van Toezicht oop originele of tot de verbeelding sprekende wijze recht doet aan de doelstellingen van de Stichting.De doelstellingen zijn – kort weergegeven – het ondersteunen van het joods cultureel erfgoed enerzijds en het verlenen van hulp aan joodse sociale doeleinden anderzijds. beide in de meest ruime zin van het woord, doch beperkt tot Nederland.De Stichting hoopt vele projectvoorstellen te ontvangen. Deze diene – voorzien van een inhoudelijke en financiële onderbouwing – vóór 1 november 2002 te worden ingediend bij de secretaris van de Stichting, Mr. P.M. Gompen, Oosteinde 203, 2271 EE Voorburg.In de 40 jaar van haar bestaan heeft de Nettie van Zwanenberg Stichting een groot aantal verzoeken om financiële ondersteuning kunnen honoreren. over dergelijke verzoeken bslist de Stichting jaarlijk in de maand mei.Het bestuur van de Nettie van Zwanenberg Stichting bestaat uit Mr. F.E. Hes (voorzitter), Mr. P.M. Gompen (secretaris). Mw. T. Katzenstein-Hartogs, S.K. van Os en H.D. van Zuiden. De Raad van Toezicht bestaat uit de heren J.S. Jacobs, Mr. Drs. H.J. van der Veen en B.R. Schudel, huisarts.

Advertentie (4)