Verkiezingen NIHS

15 en 18 maart vinden de raadsverkiezingen van de NIHS plaats. De raadsleden voor de komende vier jaar worden uit de drie deelnemende partijen gekozen. Joods.nl stelt de partijen aan u voor: wie zijn ze, waarom zijn ze en wat willen ze doen?

Bij de vorige verkiezingen, vier jaar geleden, waren er nog vijf partijen. Drie kleine, religieuze partijen hebben zich gebundeld tot "Tora en Kehilla" om bij deze verkiezingen als één partij naar voren te komen. Er zijn geen nieuwe partijen bij gekomen. De verkiezingen gaan dus tussen het linkse, gematigde Kol Chadasj, de wat religieuzere middenpartij Heatied en het behoudende Tora en Kehilla. In de huidige raad hadden deze partijen respectievelijk zestien, zeven en zeven zetels.Het aantal raadszetels is belangrijk, want niet alleen houdt de raad toezicht op het wel en wee van de gemeente, ook wordt uit de raad het bestuur van de hoofdsynagoge samengesteld. Zeven bestuursleden worden uit de raadsleden met de meeste knowhow naar voren geschoven. Daarbij mag de winnende partij de bestuursleden leveren. Dat kan één partij zijn, maar meestal moeten verschillende partijen, net als in het echte parlementaire stelsel, een coalitie vormen om genoeg draagvlak te krijgen om te besturen.De afgelopen vier jaar bestond die coalitie uit Kol Chadasj en Heatied, die respectievelijk vijf en twee bestuursleden leverden. David Simon, Jonathan Soesman, Frits van Coevorden, Ido Nathans en Leo Meijers zaten in het bestuur voor Kol Chadasj, Theo Erwteman en Hans van Emden namens Heatied.Een groots gebeuren. En dat voor een organisatie die nog geen drieduizend leden heeft. Een overblijfsel van de vooroorlogse situatie noemt secretaris van het bestuur en directeur van de gemeente David Serphos het. Serphos’ functie valt trouwens buiten de verkiezingen.Maar wie zijn die partijen dan, waarom zijn ze en waar staan ze voor? Joods.nl sprak met Kol Chadasj, Heatied en Tora en Kehilla en stelt ze graag aan u voor.Kol ChadasjDe grootste en oudste – in deze hoedanigheid bestaande – partij binnen de NIHS voert de leus "Vroom en vrij, bij ons hoort iedereen erbij!". Kol Chadasj wil dan ook geen groepering zijn met alleen oog voor deelbelangen. In de eenheidsgemeente die de NIHS is, bestaat het grootste gedeelte van de leden uit niet-orthodoxe mensen. Daar zitten mensen bij met heel liberale denkbeelden. Kol Chadasj, legt huidig bestuurslid Leo Meijers uit, vindt dat iedereen invulling moet geven aan zijn eigen beleving van het jodendom. Daarom moeten alle basisvoorzieningen voor het beleven daarvan er zijn, maar er is meer dan het religieuze aspect. Kol Chadasj wil zowel in de orthodoxe behoeften voldoen als in andere. De lijsttrekkers willen een breed programma aanbieden.Dan is er het issue van vrouwen in de raad. Een belangrijk punt voor Kol Chadasj, al jaren. Gelukt is het nog niet. Dat Kol Chadasj acht jaar geleden al riep dat er na die periode vrouwen in de raad zouden komen, tja. Leo Meijers denkt niet dat mensen hun lidmaatschap van de NIHS ervoor op zullen geven. De kille is juist groeiende. En ja, het is binnen K-Ch (zoals de partij zich in de media profileert) een vurige wens om ook vrouwen in de organen te krijgen – niet alleen in de raad. Maar dan is er nog steeds het rabbinaat dat misschien wel wil meedenken, maar daar volgens K-Ch niet ver genoeg in wil gaan. Daarom wil de partij het passief vrouwenkiesrecht nu een administratieve zaak maken, waar het rabbinaat zich niet mee hoeft te bemoeien. Maar zolang voor dat plan niet de meerderheid in de raad gevonden kan worden, wordt het ook niet doorgedrukt. In de centrale commissie van het NIK is het al zover, er zitten sinds een aantal jaar vrouwen in de raad. En dat beschouwt K-Ch als eigen verdienste. In de NIHS zullen ze er uiteindelijk ook niet omheen kunnen. De positie van de vrouw in de maatschappij is aan het veranderen, stelt Meijers, en dan moet haar positie in het jodendom mee verandere