Moslims roepen op tot deelname Dodenherdenking

contactorgaan moslims en overheid
CMO

Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft besloten om de bij haar aangesloten moskeeën op te roepen om mee te doen aan de Dodenherdenking op 4 mei. Het is voor het eerst dat de grootste islamitische organisatie in Nederland een dergelijke oproep doet.

De andere partners in het Cairo Overleg hebben het besluit van het CMO verwelkomd. Aan het overleg nemen naast het CMO, de Raad van Kerken, de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en het Verbond voor Progressief Jodendom deel.

Het Cairo Overleg is tevens blij met de duidelijke uitspraak van het Nationale Comité 4 en 5 mei ‘Je moet op 4 mei niet de daders herdenken’. Dit is, naar het oordeel van het overleg, het beste bewijs dat het gezamenlijk praten en nadenken over een thema als herdenken en samenwerking op dit punt tot resultaten leidt. Eerder riep het overleg al op tot een betere invulling van de herdenking.

In een vandaag uitgebrachte verklaring schrijft het CMO over de betekenis en de herdenking van 4 mei:

Nederlandse moslims staan stil bij allen die in Nederland zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog waar groepen mensen op basis van geloof en afkomst systematisch werden onderworpen aan onterende behandelingen, wrede onmenselijkheid, folteringen en uitroeiing, waaronder Joden, Sinti en Roma. 4 mei grijpen wij aan om hierbij stil te staan, om zo de volgende dag de vrede en vrijheid te blijven waarderen, beschermen, verdedigen en versterken.

Over vrede en vrijheid schrijft het CMO voorts:

Vrede moet je koesteren. Vrede is één van de heilige namen en eigenschappen van God. Naar het voorbeeld van profeten en engelen wensen wij elkaar in iedere ontmoeting vrede. We dienen consequent te zijn in ons denken en handelen. Gun ‘de ander’ dezelfde vrijheid die je jezelf wenst. In alles wat wij doen, dienen we de gemeenschappelijke oorsprong van alle mensen als vertrek- en uitgangspunt te nemen, door open, geïnteresseerd en solidair te zijn en met bescheidenheid, geduld, waardering, begrip en tolerantie om te gaan met de culturele en religieuze diversiteit die de mensheid rijk is.

 

Bron: NIK

Advertentie (4)