Nieuwe honorair consul van Israel in NL

Arjen-Lont-IsraelAfgelopen week is Arjen Lont benoemd tot honorair consul van de staat Israel in Nederland. Zijn honorair consulaat beslaat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Daarmee heeft Israel in Nederland nu drie honoraire consulaten.

Arjen Lont, een succesvol zakenman en pas gepensioneerd, zet zich al jaren in voor Israël. Zo was hij een drijvende kracht achter de restauratie van de Montefioremolen in Jeruzalem. Ook organiseert hij geregeld reizen naar Israël voor zakenrelaties of kerkleden, en zet hij samenwerkingen op tussen Nederlandse en Israëlische bedrijven.

De installatie van de nieuwe honorair consul vond afgelopen week plaats. Opperrabbijn Jacobs richtte het woord tot Arjen Lont.

Als ik kijk hoeveel er is vernietigd aan intens Joods leven in Groningen, Friesland, Drente en Overijssel, dan is het toch wel heel bijzonder dat nu de kleinzoon van mijn oma’s en opa’s die uit deze provincies kwamen, hier aanwezig is om te spreken bij de benoeming van een honorair consul van Israël: honorair consul voor Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Een paar jaar geleden werd ik uitgenodigd om mee te gaan naar Israël om aanwezig te zijn bij de ingebruikname van de gerestaureerde Molen van Montefiore in Jeruzalem. Een gigantische restauratie had plaatsgevonden. Deskundigen uit Nederland, het land van de windmolens, werden ingeschakeld. De idee achter de windmolen was om een teken te geven aan Israël dat er nog steeds Nederlanders zijn die met hart en ziel achter Israël staan. Maar het bedrag dat nodig was voor de restauratie van de windmolen was dus niet van de wind. En nu prijkt, voor een zeer groot deel dankzij Arjen, de windmolen van Montefiore zichtbaar in Jeruzalem, verbond van Nederlandse christenen met de onverdeelde hoofdstad van Israël. Verbond ook tussen Arjen Lont en het Heilige Land als geheel.

Arjen, mazzeltov met deze eervolle hoge benoeming. Ik ben trots om mijzelf tot jullie vriendenkring te mogen rekenen en dankbaar hoe jullie, als christelijke vrienden, voor, achter en in Israël staan. Dat is niet altijd even eenvoudig. De sympathie die Israël eens in Nederland genoot, is sterk verminderd. Israël wordt voortdurend met een vergrootglas bekeken en niet altijd even redelijk beoordeeld.

Beste Arjen, ik weet dat Israël in jou een consul heeft gevonden die met een enorm warm gevoel van betrokkenheid en tegelijkertijd met nuchtere zakelijkheid de belangen van Israël zal verdedigen en behartigen.

Ik feliciteer jou niet met deze eervolle benoeming, maar ik wens Israël en de Joodse Gemeenschap van harte mazzeltov. Het is een geschenk van de Eeuwige dat jij voor ons een consul mag zijn. Moge G’d je de kracht geven om tot in lengte van jaren in goede gezondheid en vreugde de belangen van Israël vertegenwoordigen. Moge G’ds zegen op jouw werk als consul van Israël steeds rusten.

Bron: NIK

Advertentie (4)