Joods Cultureel Kwartier: De glorie van het joodse boek

Joods Cultureel Kwartier: De glorie van het joodse boek
Joods Cultureel Kwartier: De glorie van het joodse boek

Topstukken uit Ets Haim, het Vaticaan en andere collecties

Het geschreven woord heeft in de joodse cultuur een bijzondere status. Het doorgeven van traditie, het boek en de Hebreeuwse taal zijn altijd verbindende factoren geweest tussen joden in de hele wereld. In de tentoonstelling De glorie van het joodse boek worden joodse boeken getoond, die in Europa zijn vervaardigd. De collectie van Ets Haim – Livraria Montezinos, de oudste nog functionerende joodse bibliotheek ter wereld die is gehuisvest in de Portugese Synagoge, vormt daarbij het beginpunt. De aanleiding is het feit dat Ets Haim dit jaar 400 jaar bestaat.

Tot en met 8 januari 2017 in het Joods Cultureel Kwartier: E-ticket

De Iberische joden die aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw naar Amsterdam kwamen, hadden sinds de verdrijving of gedwongen doop aan het eind van de vijftiende eeuw meestal al een aantal generaties lang als katholieke Nieuw Christenen geleefd. De rabbinale elite van de groep nieuwe immigranten in Amsterdam deed zijn uiterste best om een eigen, nieuwe Amsterdamse Portugese joodse identiteit te creëren. De boeken die ze produceerden waren daarbij een belangrijk middel. De nieuwe joodse gemeenschap kon daarbij teruggrijpen op een eeuwenoude Europese joodse boektraditie. Dat gegeven was voor het Joods Historisch Museum aanleiding om niet alleen werken te tonen uit Ets Haim, maar ook beroemde voorbeelden uit andere collecties te laten zien.

De bibliotheek van het Vaticaan, die een grote verzameling Hebreeuwse manuscripten bezit, heeft voor het eerst een aantal middeleeuwse topstukken uitgeleend. Ze vallen op door hun oogverblindende versieringen. Een topstuk uit het Vaticaan van een heel andere orde dat naar het museum komt, is het enige nog bestaande afschrift van de Ethica van de filosoof Baruch Spinoza (1632-1677). In 2011 werd het verloren gewaande afschrift in de bibliotheek van het Vaticaan teruggevonden.

Voor de tentoonstelling ontvangt het museum daarnaast nog bruiklenen uit de beroemde Braginsky Collection uit Zürich. De Zwitserse verzamelaar René Braginsky heeft de belangrijkste privéverzameling van Hebreeuwse manuscripten ter wereld opgebouwd, die in 2009 al eens in Amsterdam te zien was. Op de expositie is ook een aantal van zijn meest recente verwervingen te zien. Bezoekers zullen De glorie van het joodse boek  ongetwijfeld verlaten met het bevoorrechte gevoel onbekende, anders niet toegankelijke schatten te hebben mogen zien.

Advertentie (4)