Goed gesprek tussen Ali B. en Centraal Joods Overleg

Centraal Joods Overleg | CJO

Ali B. voorstander toenadering tussen Moslims en Joden.

Ron van der Wieken, voorzitter van het CJO, heeft namens de koepel organisatie van Joods Nederland contact gezocht met Ali B. Aanleiding hiervoor is de commotie die is onstaan naar aanleiding van het artikel op joods.nl over het nummer van de rapper “Dat is money” met hierin de tekst: ”Maar ik ben op me money als een jew, Dus ik deporteer ze even naar wat ballers uit de hood”. Ron van der Wieken heeft aangegeven dat deze tekst berust op een eeuwenoud vooroordeel dat Joden heel veel kwaad heeft gedaan en nog steeds doet. Het gesprek verliep in een rustige en respectvolle sfeer.

Ali B. geeft in zijn reactie aan dit alles geenszins zijn bedoeling was geweest. Het was niet zijn intentie om Joden te beledigen. Hij bedoelde zijn gewraakte opmerking veeleer als een compliment: “Joden zijn slim en ik geef nu als Moslim aan dat ik die Joodse eigenschap ook heb”.

Het speet de rapper dat een dergelijk misverstand in het leven is geroepen en hij gaf nogmaals aan dat hij in het geheel  geen anti-joodse gevoelens koestert. Hij had uit de kringen van zijn fans ook geen antisemitische reacties gehad. Daarbij geeft hij ook aan dat hij sterk voorstander is van toenadering tussen Moslims en Joden.

Ron van der Wieken geeft als zijn mening dat er hier geen sprake is van antisemitisme en dat verwijten in die zin dan ook niet op hun plaats zijn. Wel heeft Ali B. door gebrek aan kennis van de geschiedenis op een heel verkeerde en zelfs wat bizarre wijze gebruik gemaakt van een buitengewoon hardnekkig vooroordeel ten opzichte van Joden (een vooroordeel dat op zich zelf niet antisemitisch is maar daar wel een bouwsteen van kan zijn). Ali B. heeft zijn spijt daarover betuigd.

Het CJO wijst de ‘onbenullige en ordinaire reactie’ van Federatie Joods Nederland (FJN) in zijn geheel af. De organisatie van advocaat Herman Loonstein heeft de rapper op Twitter een ‘kutmarokkaan’ en een ‘antisemiet’ genoemd. Ook riep FJN de Joodse gemeenschap op dat ze de rapper niet meer moet boeken voor Joodse feesten. Ali B. heeft diverse malen opgetreden bij bat- en barmitswa feesten in Amsterdam. Later heeft FJN haar excuses voor de opmerkingen aangeboden.

Ron van der Wieken wijst erop dat bij het Centraal Joodse Overleg de belangrijkste Joodse kerkgenootschappen en organisaties zijn aangesloten, en het daarmee geldt als centraal aanspreekpunt voor media en overheid. “Uitlatingen namens het FJN moeten dan ook op geen enkele wijze worden beschouwd als afspiegeling van de mening van Joods Nederland en de organisatie moet niet worden bezien als spreekbuis voor Joods Nederland“.

Het incident is wat betreft het CJO gesloten.

Advertentie (4)