Sjoel West jubileert en krijgt stemrecht

sjoelwest

Amsterdam, 12 juni 2017— Sjoel West, de kleine doch steeds bloeiende sjoelgemeenschap in Amsterdam-West, bestaat binnenkort 60 jaar. Aan de vooravond van dit jubileum krijgt Sjoel West stemrecht in de Raad van Toezicht van de NIHS, de Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge Amsterdam, teneinde mede het toekomstige beleid vorm te gaan geven.

Sjoel West zat al in de Raad van Toezicht (RvT) van NIHS, de federatie van Asjkenazisch orthodox-joodse synagogen in Amsterdam, maar beschikte tot voor kort niet over de vereiste 25 leden om mee te mogen stemmen. Nu het ‘koepellidmaatschap’ van de NIHS is opgeheven, zijn een 15-tal leden toegevoegd aan het ledental van Sjoel West. Hierdoor heeft Sjoel West haar stemrecht verworven.

Ook toen Sjoel West nog geen stemrecht had, vertegenwoordigde voorzitter Erwin Brugmans Sjoel West al in de RvT, tot 2016 samen met ‘de moeder van Sjoel West’, Bloeme Evers z.l.. ,”Hoewel we toen nog geen stemrecht hadden, mochten Bloeme en ik toen graag gevraagd en ongevraagd een stemadvies uitbrengen. Dat was een prima manier om de visie van Sjoel West voor het voetlicht te brengen.” Niettemin is Brugmans erg in z’n sas met het verworven recht om te stemmen: ,”Ik ben van plan dat echt te vieren bij de eerstkomende RvT-vergadering, met een korte toespraak, een komische noot en een traktatie op allerlei lekkers van bakkerij Rimon. Jammer dat Bloeme dit niet meer mee kon maken. In haar naam gaat Sjoel West gewoon door en bouwt verder aan een leuke sjoelgemeenschap.

In het afgelopen jaar zijn er diverse jongere leden komen aanlopen, onder wie een aantal Israëli’s en hun kinderen. We stimuleren alle bezoekers om mensen mee te nemen en ontwikkelen diverse sprankelende activiteiten zoals ‘Bendigamos Goes Wild West’, een gezamenlijke sjabbatviering met onze Sefardisch ‘zustersynagoge’ Bendigamos op 17 juni aanstaande. Na de dienst staan onder meer op het programma: een kiddoesj, een feestelijke lunch en tal van activiteiten om nader kennis met elkaar te maken.

Sjoel West bestaat binnenkort 60 jaar

Juist omdat Sjoel West “laagdrempelig” is, draagt zij een steentje bij aan het overdragen van Jodendom. Zij straalt een sfeer uit die mensen uitnodigt erbij te willen horen. Dat is de kracht van deze sjoel. Iedereen is welkom,” aldus Bloeme Evers-Emden z.l., de ‘moeder van Sjoel West’ van 1971 tot 2016.

“Sjoel West was van meet af aan een sjoel waar iedereen kon komen. Niemand hoefde zich opgelaten te voelen. Iedereen was welkom: rijk of arm, vroom of vrij. Dat leidde ertoe dat de mensen zich met elkaar verbonden voelden, ook buiten de sjoel …, ” aldus Regina Israëls-Kern z.l., de echtgenote van Sander Israëls z.l., naar wie de sjoel in 1957 werd vernoemd.

Wat toen gold, geldt nog steeds: Sjoel West is nog steeds een kleine doch moedige en zeer levendige sjoelgemeenschap met een geheel eigen sfeer, middenin stadsdeel De Baarsjes. Ook na het overlijden de grondleggers van de oorspronkelijke Sander Israëls Synagoge en van Bloeme Evers-Emden z.l. en haar man Hans z.l., die begin jaren ‘70 samen met hun kinderen een nieuwe impuls aan Sjoel West gaven, neemt Sjoel West nog steeds een bijzondere plaats in binnen de Amsterdamse kille.

De sjoel wordt momenteel gedragen door bezoekers uit m.n. de stadsdelen Amsterdam-West en Nieuw-West. Door naast de tweewekelijkse sjabbatsbijeenkomsten tal van extra activiteiten te organiseren (chazanoet concerten, filmmiddagen, matzebrunches, bijeenkomsten in de soeka, etc.), slaagt Sjoel West erin steeds nieuwe bezoekers te trekken, onder wie meer en meer jongeren.

Op 25 september 1957, Erev Rosj Hasjana 5718, aan de vooravond van het nieuwe Joodse jaar, ging de toenmalige Sander Israëls synagoge van start, destijds gevestigd in het verenigingsgebouw aan de Vasco da Gamastraat 19. Door een verkaveling van de ruimten verhuisde Sjoel West in 1997 om de hoek naar het huidige adres: Willem Schoutenstraat 8. De inrichting werd door de bezoekers zelf verzorgd, inclusief het schilderwerk, de aankoop van meubelen, het aanleggen van de verlichting, etc. Grote dank is verschuldigd aan de architect Piet Cohen, die het interieur kleur gaf.

Nog steeds is de betrokkenheid van de bezoekers van Sjoel West groot: de sjoel wordt draaiende gehouden middels een minjan roostersysteem, bij toerbeurt wordt alles klaargezet voor de dienst, ingekocht voor de kidoesj, schoongemaakt en opgeruimd.

Er is een bijzonder goede relatie met de buurt opgebouwd, vooral door het door de sjoel geïnitieerde Joods-Marokkaans Voetbaltoernooi in 2004. Nadat Joodse en Marokkaanse jongeren en opa’s met elkaar hadden gevoetbald, was de gespannen sfeer tussen Marokkanen en Joden in Amsterdam-West weggenomen. Het ‘MaJo voetbaltoernooi’ kreeg van stadsdeel De Baarsjes de Vrijwilligersprijs 2005 toegekend.

Elke 14 dagen is er sjabbatdienst, gevolgd door een gezellige kidoesj, waarbij heerlijk gegeten, gezongen en gepraat wordt. Alle diensten, incl. de Hoge Feestdagen, volgen de West-Europese Asjkenazische Amsterdamse traditie. Vanwege de bijzondere mechitsa (scheidswand) zijn de vrouwen nauw betrokken bij alle diensten en het gebeuren rondom de bima. Er is een mooie, grote panel-soeka (loofhut) aanwezig, waar tijdens Soekot alle dagen gebruik van wordt gemaakt.

FB pagina Sjoel West

Advertentie (4)