Gemeente Deventer: Geen foodhall in synagoge

Grote Synagoge in Deventer | Martie RessingDe gemeente Deventer heeft de vergunningaanvraag afgewezen om van de synagoge Deventer, een rijksmonument, een foodhall te maken. Een vreugdige dag voor de kleine Joodse gemeenschap van de “koekstad“, een bijnaam die Deventer te danken heeft dankzij de bekende koekfabriek Jb Bussink.

De Gemeente Deventer is na lang wikken en wegen tot de conclusie gekomen dat horeca niet past bij het rijksmonumentale karakter van het pand en tevens afbreuk doet aan de “maatschappelijke en historische betekenis van het pand”. Tevens oordeelt de gemeente dat een foodhall in de synagoge hinder kan veroorzaken voor omwonenden.

Het besluit van college van B&W is een tegenvaller voor ondernemer Ayhan Sahin en zijn zakenpartner Carlus Lenferink. Wethouder Liesbeth Grijsen meldt dat het college “rationeel en inhoudelijk” tot dit besluit is gekomen en zich niet heeft laten leiden door de emotie rondom deze kwestie.

De Joodse gemeenschap mocht jarenlang shabbat-diensten en Joodse feestdagen vieren in de synagoge van de voormalige eigenaar van het pand, een Christelijke gemeenschap met wie Joods Deventer goede contacten onderhoudt. Deze wou echter van het pand af omdat de ruimte te klein was geworden voor de diensten die op zondag werden gehouden. De kleine Joodse gemeenschap was niet kapitaalkrachtig genoeg om het pand in eigendom te verwerven. Hoofdzakelijk omdat de kerk de synagoge niet ‘los’ wou verkopen aan een nieuwe eigenaar, maar alleen als onderdeel van een omvangrijk vastgoed portefeuille in Deventer.

Voorzitter van de Joodse gemeente Beth Shoshanna Tom Fürstenberg heeft opgelucht gereageerd, maar wilde verder niets kwijt. Fürstenberg is momenteel verwikkeld in een bemiddelingstraject met horeca-ondernemer Sahin onder begeleiding van de Gemeente Deventer en wil zolang deze gesprekken gaande zijn geen inhoudelijke mededelingen doen die invloed kunnen hebben op deze gesprekken. Inzet van Beth Shoshanna is dat de Joodse gemeenschap gebruik kan blijven maken van de vooroorlogse sjoel en bij voorkeur het gebouw ook in eigendom kan verwerven.

Het besluit van de Gemeente Deventer verdient alle lof, evenals de inzet van Deventer om te bemiddelen in deze emotionele zaak, die internationaal veel aandacht heeft gehad in Israel en de Verenigde Staten. De stad aan de Ijjsel herbergt een eeuwenoude Joodse gemeenschap die, op enkelen na, de oorlog niet hebben overleefd. Op de website van het Etty Hillesum Centrum website kunt u meer lezen over de geschiedenis van Joods Deventer.

Joods.nl heeft afgelopen maanden via een doneeractie onder onze lezers €2.715,00 opgehaald voor de Deventer Joodse gemeenschap Beth Shoshanna.

Advertentie (4)