45% van de Israelische bevolking vind het economisch beleid slecht

Minister van financiën Kahlon en Premier Netanyahu . Screenshot YouTube

Een in juli uitgevoerd onderzoek door het Israel Democracy Institute geeft een onthutsend beeld over hoe de Israelische bevolking denkt over het economisch beleid van de regering Netanyahu.

Met de verkiezingen in aantocht vindt 45% van de Israelische bevolking het economisch beleid niet goed, 26% daarvan gaat zelfs zover door te zeggen dat de regering heeft gefaald met het economisch beleid.

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat de meerderheid van het Israelische publiek denkt dat hogere belastingen niet echt worden gebruikt voor het verbeteren van de diensten die de staat aan zijn burgers biedt, en dat verklaringen over de economie of economische beloften in feite geen echte betekenis hebben.

Uit de peiling blijkt dat het Israelische publiek zich zorgen maakt over een aantal sociaaleconomische kwesties en dat het van mening is dat de begrotingen voor gezondheid, onderwijs, sociaal welzijn en vervoer moeten worden verhoogd. Wel was er enige steun voor een hoger defensiebudget. Een derde van de respondenten is van mening dat er over de hele linie bezuinigingen moeten worden doorgevoerd om het begrotingstekort van 3,9% te beteugelen.

Prof. Karnit Flug, vice-president van het Israeli Democracy Institute en voormalig gouverneur van de Bank of Israel, zegt in een verklaring :”Het publiek heeft een duidelijk standpunt over sociaal-economische prioriteiten, met de overgrote meerderheid (93%) geïnteresseerd in het vergroten van het aandeel in het gezondheidsbudget”.

Ze voegde daaraan toe “dat slechts een kleine minderheid, 11%, zei dat het gepast was om de overheidsdiensten te vergroten door het begrotingstekort te vergroten. Bovendien waren de respondenten niet bereid om meer belasting te betalen, wat voortkomt uit een “wantrouwen tegenover de overheid” en gebaseerd is op zorgen dat een belastingverhoging niet tot betere diensten zal leiden.

In een rangorde van 1 (niet) tot 5 (uitstekend), koos 26% een rangorde van 1 en nog eens 18,9% een rangorde van 2. Een totaal van 24,5% gaf de overheid een rang van zeer goed of hoger, 5,6% beoordeelt de prestaties als 5 en 18,9% en geeft het een 4. 63% van de Arabische respondenten was ontevreden,onder seculiere joden was dit 54% en bij mensen met een laag inkomen was het 50%.

Van degenen die zeiden dat ze niet meer belasting wilden betalen, zei 75% dat het was omdat ze niet geloofden dat de extra belastinginkomsten zouden toevallen aan de overheidsdiensten.

De meeste Israëli’s (86%) zijn van mening dat de sociale voorzieningen moeten worden uitgebreid (zoals onderwijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid en openbaar vervoer), maar slechts 37% van de totale bevolking is bereid meer belastingen te betalen om een ​​dergelijke verhoging te financieren. Meer dan de helft (54%) van de 18- tot 24-jarigen zei dat ze bereid waren meer belastingen te betalen voor meer diensten, vergeleken met ongeveer een kwart (26%) van de 55-64-jarigen.