Geen Nazi demonstratie in Den Haag !! Teken de petitie

De organisatie “Dutch support for Israël”is op Change.org in petitie gestart tegen de gemeente Den Haag die een antisemitische demonstratie van de openlijk neonazistische paramilitaire groepering Racial Volunteer Force (RVF), op 28 september, niet op voorhand verbieden. De Racial Volunteer Force ondermijnt de democratische waarden waar we in Nederland voor staan.

De Racial Volunteer Force is een internationaal opererende neonazistische organisatie, ontstaan als afsplitsing van de Engelse terreurgroep Combat 18. Volgens de AIVD streeft de RVF naar een ‘Arisch Vierde Rijk’, waar Nederland deel van uit zou moeten maken.

De groep is uitgesproken antidemocratisch en zegt bereid te zijn “alle middelen” in te zetten om het democratisch systeem aan het wankelen te brengen. In het verleden werden verschillende RVF-leden dan ook vervolgd voor (vuur)wapenbezit en geweldsdelicten.

Obsessieve Jodenhaat neemt een centrale rol in binnen de Racial Volunteer Force. Op de website van de organisatie is bijvoorbeeld te lezen hoe ze bijeenkwamen om “de geboortedag van de Führer [Adolf Hitler] te vieren”. Ook zegt de groep te strijden tegen “koosjer nationalisten”, “zionistische zwijnen” en “de interne vijand: de kosmopolieten”, een antisemitisch codewoord om Joden mee aan te duiden.

Wat RVF beoogt, is haat en geweld gericht tegen bevolkingsgroepen die onderdeel zijn in onze samenleving en beschermd moeten worden.

In deze tijden van toenemend antisemitisme is het toestaan van deze nazistische demonstratie een verkeerd signaal. Sympathisanten van de Nazi iwdeologie en de gruwelijke daden van het Nazi-regime horen geen podium in Nederland te krijgen.

De Gemeente Den Haag moet deze demonstratie verbieden, omdat dit een gevaarlijke ontwikkeling is, die een precedent schept voor het tolereren van Jodenhaat en andere vormen van discriminatie en racisme.

Advertentie (4)