“Hezbollah kon IDF ambulance beschieten doordat soldaten fouten hebben gemaakt” (video)

Screenshot Hezbollah video

Het onderzoek door de IDF naar een Hezbollah-raketaanval op een militaire ambulance langs de noordgrens met Libanon, heeft geleid tot disciplinaire maatregelen tegen enkele hoge officieren. Er zijn belangrijke tekortkomingen geconstateerd.

Het twee maanden durende onderzoek naar het incident op 1 september jl werd geleid door het hoofd van het IDF “Northern Command”, Majoor-Generaal Amir Baram, en omvatte meerdere afdelingen binnen het leger.

Uit het onderzoek blijkt “tekortkomingen in de commando- en controleprocessen van het bataljon.” Tijdens de operatie, en ondanks instructies van commandanten, heeft de plaatsvervangend bataljon-commandant de beweging van het specifieke militaire voertuig op de verboden weg goedgekeurd. Bovendien heeft het onderzoek aangetoond dat de regionale brigade onvoldoende toezicht hield op de bewegingen op de wegen.

Na het onderzoek besloot IDF-stafchef Aviv Kochavi de plaatsvervangend commandant van het bataljon te berispen voor het autoriseren van het rijden op een verboden weg. De bataljon commandant zal ook worden berispt voor de manier waarop hij Camp Avivim evacueerde en beschermde, wat niet volgens procedures was gebeurd en de toegang van burgers tot de lege basis toestond.

Bovendien verklaarde de stafchef dat degenen die bij het incident betrokken waren, waaronder de commandant van de regionale brigade en officieren in het artillerie-bataljon, voor uitleg bij hun commandanten zullen worden opgeroepen.

Volgens Brigadier-general Hidai Zilberman wist het leger dat Hezbollah wraak zou nemen na de IAF aanval op een Iraanse basis in Syrië eind juli, en had zich dienovereenkomstig voorbereid met “aan een dreiging aangepaste verdediging en de inzet van troepen in het hele gebied, samen met het blokkeren van wegen.” Dit maakte het moeilijk voor Hezbollah om doelen in de loop van vele dagen te identificeren en te raken.

Hezbollah vuurde op 1 september een Kornet anti-tankraket af op een IDF-voertuig in het noorden, rijdend tussen de gemeenschappen van Yir’on en Avivim, een weg die duidelijk open stond voor een dergelijke raketaanval.

“De ambulance daar was een grote operationele fout”, zei Zilberman. Vanwege de mislukkingen die in het onderzoek zijn geconstateerd, heeft Kochavi nu normen vastgesteld hoe het leger moet reageren op fouten in drie verschillende situaties: routine, operationele activiteit en operationele activiteit onder vuur.

Hoewel er geen Israëlische slachtoffers of gewonden vielen, markeerde het incident de eerste keer sinds de Tweede Libanonoorlog van 2006 – een directe confrontatie tussen de IDF en Hezbollah die tot oorlog had kunnen leiden.