154 VN-landen gaan akkoord: Joodse Tempelberg Jeruzalem heet voortaan Haram al-Sharif

De Tempelberg

Een van de acht anti-Israel resoluties die in het Vierde Comité van de Verenigde Naties (VN) in New York zijn aangenomen, keurt voorlopig goed dat de Tempelberg in het vervolg Haram al-Sharif zal heten. Door deze wijziging wordt het heiligste gebied van het Jodendom, waar de Joodse tempels hebben gestaan en de Klaagmuur staat, feitelijk afgepakt van het Jodendom en ontdoen van haar Joodse geschiedenis.

De resolutie werd in aangenomen met 154 stemmen voor, 8 tegen, 14 onthoudingen en 17 afwezigheden.

Alle 28 lidstaten van de Europese Unie, waaronder dus Nederland, steunden deze resolutie, samen met zes andere landen. Maar een Finse vertegenwoordiger, die namens de EU met de Vierde Commissie sprak, zei dat hij het niet eens was met pogingen van Arabische staten om alleen naar de Tempelberg te verwijzen met de islamitische naam Haram al-Sharif.

In de resolutie wordt geen melding gemaakt van de joodse naam van het gebied, de Tempelberg, de heiligste plaats van het jodendom, en de derde heiligste plaats van de islam.

Anders dan bij de UNESCO, vermeldde de tekst wel het verband tussen Jeruzalem en de drie monotheïstische religies, maar verbond dat verband niet specifiek met de Oude Stad of de Tempelberg.

De resolutie bevestigde “de speciale betekenis van de heilige plaatsen en het belang van de stad Jeruzalem voor de drie monotheïstische religies.”

Ben Bourgel, de Israëlische politieke coördinator van de VN-missie in New York, drong aan op de commissie over de kwestie Jeruzalem en vroeg waarom het zo moeilijk was voor VN-lidstaten om de zin Temple Mount (Tempelberg) te gebruiken.

“Is het volgens deze commissie aanvaardbaar dat het in de gepresenteerde resoluties ondenkbaar is om de zin ‘Tempelberg’ toe te voegen?”, vroeg Bourgel.

In die tekst staat dat de VN “ernstig bezorgd is over de spanningen en geweld in de recente periode in het ‘bezette Palestijnse gebied’, inclusief Oost-Jeruzalem en inclusief met betrekking tot de heilige plaatsen van Jeruzalem, waaronder de Haram al-Sharif”.

Advertentie (4)