OPINIE. “Een gotspe om situatie boeren met die van Joden tijdens de Holocaust te vergelijken”

Mark van den Oever (M) tijdens zijn toespraak. Screenshot YouTube

Een gotspe noem ik het, nee, het is een schande, de uitspraak van de leider van de Farmers Defence Force , die afgelopen vrijdag in het Brabantse provinciehuis de situatie van de boeren vergeleek met de situatie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat afsloot met “Wir haben es nicht Gewusst.”

Dat de boeren protesteren is hun goed recht, maar als Mark van den Oever als leider van de Farmers Defence Force letterlijk zegt :”,75 jaar geleden hebben we ook gezien waar het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt. Heden ten dage een schandvlek in de geschiedenis. Ik wil jullie deze spiegel voorhouden zodat jullie niet zeggen naderhand: wir haben es nicht gewusst.,” dan is deze man of een onbenul die nooit geschiedenisles heeft gevolgd, of hij zegt dit met moedwil en trekt zich niets aan over hoe gevoelig een dergelijke uitspraak binnen de Joodse gemeenschap ligt.

Ik zou aan deze Mark van den Oever willen vragen hoeveel familieleden van hem naar de concentratiekampen zijn gebracht omdat ze boer waren, hoeveel familieleden van hem in de concentratiekampen zijn vermoord omdat ze boer waren.

Nee, meneer Mark van den Oever, een dergelijke vergelijking maak je niet en als je dat niet begrijpt dan ben je wel heel dom en geen knip voor de neus waart.

Je kan en mag de situatie van de boeren door het stikstofbeleid van de regering niet vergelijken met de Holocaust, waarbij het juist de boeren waren bij wie veel Joden konden onderduiken om uit handen van de nazi moordmachine te blijven.

Joodse kinderen in een nazi concentratiekamp. Screenshot YouTube

Het is voor iedereen in Nederland duidelijk dat er naar boeren wordt gewezen als het gaat om de stikstof problematiek zonder ook enige andere bedrijfstak op dezelfde harde wijze aan te pakken, maar een vergelijking met de Holocaust?

Ik vind dat iedere weldenkende Nederlander tegen deze uitspraak van Mark van den Oever in verzet moet komen.

Maak deze onbenul duidelijk dat hij zich maar beter met zijn werk als boer kan bezighouden inplaats van dit soort stompzinnige uitspraken te doen.

Meneer Mark van den Oever, U wordt bedankt voor het opnieuw openrijten van de wonden van de Holocaust bij vele Joodse Nederlanders.

Advertentie (4)