Joodse graven beklad in Dordrecht

Enkele van de bekladde graven in Dordrecht. Foto NIK

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en de Joodse Gemeente Rotterdam zijn geschokt en verontwaardigd over de ontheiliging van de Joodse begraafplaats in Dordrecht op zaterdagmiddag 1 februari 2020. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap is eigenaar van de Joodse begraafplaats in Dordrecht. De Joodse Gemeente Rotterdam is gebruiker van de begraafplaats.

Het blijkt dat er twee graven ernstig werden beklad met antisemitische leuzen. Dit laat zien dat het niet om ‘zomaar grafschennis’ gaat maar hoe vastberaden de daders met haat tegen de joodse gemeenschap hebben gehandeld.

“Een aanval op de doden is een aanval op menselijke waardigheid.”

Het aanvallen van de doden is de gemeenste van menselijke laagheid. Er is door ons aangifte gedaan van vernieling en van belediging van een bevolkingsgroep op grond van afkomst en geloof. Wij verwachten dat de daders snel worden opgespoord en gestraft.

Een aanval op de doden is een aanval op het geheugen op respect en op menselijke waardigheid. Dit gedrag heeft geen plaats in onze samenleving. Onze inzet is steeds om vreedzaam te leven naast al onze burgers. Wij stellen met kracht deze aanval op onze maatschappelijke waarden aan de kaak.

Advertentie (4)