11% van de Israëlische werknemers verdient minder dan het wettelijke minimumloon

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Uit een rapport van arbeidersrechtenorganisatie Kav LaOved blijkt dat 11% (429.550) van de Israëlische werknemers minder verdient dan het wettelijke minimumloon.

Ondanks de wijdverbreide schendingen van de wet werd slechts 0,05% van de werkgevers in 2019 bestraft voor wetsovertredingen meldt Globes.

De groepen die te weinig worden betaalt zijn zeer jonge en oude mensen, meer vrouwen dan mannen, laagopgeleiden, Arabieren, haredim (ultraorthodoxe joden) en ongeschoolde arbeiders.

Het minimumloon in Israël is 5.300 shekel (1.285 euro). Een reeks overeenkomsten tussen de Histadrut (Algemene Federatie van Arbeiders in Israël) en de werkgeversorganisaties hebben het minimumloon in 2015 verhoogd van 4.300 shekel in 2015 naar het huidige niveau. De stijging in overtredingen kan gedeeltelijk te wijten zijn aan de sterke stijging van het minimumloon.

De Verordening en Handhavingsadministratie is verantwoordelijk voor de handhaving van de arbeidswetgeving in Israël. Het maakt momenteel deel uit van het ministerie van Arbeid en Welzijn. In het kader van het regeerakkoord voor de vorming van een nieuwe regering, wordt het teruggegeven aan het Ministerie van Economische Zaken.

De administratie heeft zowel administratieve als strafrechtelijke bevoegdheden. Het kan een administratieve waarschuwing geven of een financiële sanctie opleggen. Ook kan het een strafprocedure instellen. Het budget is gestaag gedaald. In 2019 had het een budget van slechts 12,2 miljoen shekel, 37% minder dan in 2016.