Bijna de helft van alle Israëli’s heeft problemen door de economische crisis

Premier Netanyahu tijdesn vergadering over het coronavirus. Foto GPO

De economische crisis als gevolg door het coronavirus heeft bijna de helft van de Israëli’s getroffen, waarbij 1 op de 7 zegt te bezuinigen op levensmiddelen, zo blijkt uit onderzoek door Centraal Bureau voor de Statistiek in Israël.

Uit de enquête blijkt dat 44,6% vindt dat hun financiële situatie is verslechterd, terwijl iets meer dan 16% van de mensen aangeeft zeer bezorgd te zijn dat ze hun baan zouden kunnen verliezen en 14,1% vreest hun huis te verliezen.

Doordat veel Israëli’s met onbetaald verlof werden gestuurd, of hun baan kwijtraakten, waren er medio april ruim 1,2 miljoen Israëlis werkloos, circa 27,6% van de beroepsbevolking.

Op dit moment ligt het werkloosheidscijfer op 19,6%, nog steeds royaal boven het cijfer van 3,8% voordat de coronavirus pandemie uitbrak.

Volgens de enquête, die werd uitgevoerd tussen 11 en 14 mei, is 46,5% van de Israëli’s bezorgd dat ze niet in staat zullen zijn al hun uitgaven te kunnen dekken en 14,1% (1 op de 7) meldt dat zij minder besteden aan het kopen van levensmiddelen.

18,3% van de bevolking denkt dat gedurende dit jaar hun financiële situatie zal verslechteren, vergeleken met 54,9% die gelooft dat deze gelijk zal blijven en 26,7% die denkt dat deze zal verbeteren.

Verdeeld over leeftijdsgroepen zei 20,6% van de Israëliërs ouder dan 65 jaar dat hun financiën waren verslechterd, tegenover 50,4% onder degenen die jonger zijn.

Gaat het over geestelijke gezondheid, dan zegt een derde van de Israëli’s druk of angstig te zijn en 18,4% meldt gevoelens van eenzaamheid, tegenover respectievelijk 34,3% en 23,5% in de laatste peiling.

20% meldt dat hun mentale situatie tijdens de pandemie is verslechterd of aanzienlijk is verslechterd en eens 25,7% zegt dat de emotionele situatie van hun kinderen erger of veel erger is geworden.

Volgens de peiling maakt 53% van de Israëli’s zich zorgen dat ze besmet zijn met COVID-19 en een grote meerderheid zegt zich te houden aan de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, blijkt uit de antwoorden van 79,7% van de Israëli’s die zegt fysiek afstand te nemen van anderen, 86,9% die een mondkapje draagt ​​en 90% die een punt er van maakt om de hygiëne te handhaven.

39% van de Israëli’s zegt veel vertrouwen te hebben in de manier waarop de regering de pandemie heeft aangepakt, 29,9% heeft enig vertrouwen en 31,1% heeft er geen vertrouwen in.