Israël kampt met de grootste werkloosheidscrisis in zijn bestaan

Mensen staan ​​in de rij voor een winkel tijdens de bezuinigingsmaatregelen in de jaren 50 . Foto GPO

Ondanks dat onder restricties bedrijven weer zijn begonnen te werken, scholen gedeeltelijk geopend zijn en winkels weer klanten mogen ontvangen, kampt Israël met de grootste werkloosheidscrisis sinds de stichting van de staat in 1948.

Uit onderzoek blijkt dat op dit moment nog steeds ruim 1 miljoen mensen of wel 25% van de werkende bevolking van Israël werkloos is als gevolg van de afsluiting van het land om de coronavirus pandemie te bestrijden.

Tot nu zijn circa 115.000 mensen weer aan het werk gegaan, omdat blijkt dat veel bedrijven wachten met heropenen totdat zeker is welk bedrag zij als vergoeding van de staat zullen ontvangen.

Het is het hoogste percentage voor het land ooit, direct na uitroeping van de staat Israël lag de werkloosheid rond de 10%. Tijdens de vijftig, toen massale bezuinigingsmaatregelen en nationale projecten werden geïmplementeerd om banen te scheppen voor de vele nieuwe migranten van Israël, bedroeg het aantal werklozen 7,2%.

Tijdens een grote kredietcrisis aan de vooravond van de Zesdaagse Oorlog van 1967, bedroeg de werkloosheid 10,4%.

Als gevolg van de massale immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie, steeg het werkloosheidscijfer in 1992 tot 11,2%.

In 2000 nam de werkloosheid tijdens de Tweede Intifada weer toe. In 2000 lag het werkloosheidspercentage rond de 8%, in 2001 steeg het tot 9,3%, in 2002 overschreed het de drempel van 10% en in 2003 bereikte het zijn hoogtepunt met 10,7%.

Het huidige werkloosheidscijfer van het land is erg hoog, zelfs in vergelijking met andere landen. Daar moet bij worden opgemerkt dat veel andere landen alleen het aantal werknemers opgeven dat officieel is ontslagen. In Israël worden ook degenen die onbetaald verlof hebben opgenomen in de cijfers opgenomen.

Toch zijn de cijfers in vergelijking grimmig. Het percentage werklozen in de VS bedraagt ​​momenteel 14,7%, terwijl het in Canada slechts 13% is. In Noorwegen en Frankrijk bedraagt ​​dit cijfer 10% en in het Verenigd Koninkrijk 7,5%

Exclusief werknemers die onbetaald verlof opnemen, zijn er in Israël ongeveer 300.000 werklozen, ongeveer 7,5% van de beroepsbevolking. De grootste zorg is dat veel van degenen die onbetaald verlof opnemen, hun baan dreigen te verliezen.

Veel experts waarschuwen dat de herstelperiode lang zal duren. Volgens dr. Yaakov Shinen, een economisch expert, zal het op korte termijn moeilijk zijn om het aantal werklozen in Israël omlaag te brengen. Volgens zijn schatting zal het werkloosheidspercentage eind 2020 en begin 2021 nog steeds ergens boven de 10% liggen.

‘De regering moet nu beleid maken om het scheppen van meer banen te vergemakkelijken’, legt Dr. Shinen uit.