Gezondheidsfunctionarissen luiden de alarmbel over coronavirus besmettingen onder migranten

Migranten in zuid Tel Aviv. Screenshot YouTube

Na een rapport van het nationale informatie- en kenniscentrum van de Israëlische regering, waaruit bleek dat vorige week 19 buitenlandse werknemers positief op COVID-19 hebben getest, waardoor er nu 83 besmettingen zijn onder migranten, luiden gezondheidsfunctionarissen de alarmbel.

Zij schatten dat er honderden buitenlandse werknemers besmet zijn en onbewust het virus aan anderen overgeven vanwege hun terughoudendheid om te worden getest en onhygiënische levensomstandigheden.

Uit de gegevens blijkt dat na testen op het coronavirus 25% postief test, een percentage dat aanmerkelijk hoger ligt dan onder de rest van de Israëlische bevolking.

Schattingen gaan ervan uit dat er alleen al in Tel Aviv 40.000 buitenlandse werknemers en asielzoekers zijn, van wie er ongeveer 7.000 minderjarig zijn. De helft van hen lijkt asielzoekers te zijn uit Eritrea en Soedan, terwijl de andere helft legale en illegale arbeidsmigranten zijn, van wie de meesten afkomstig zijn uit West- en Centraal-Afrika en de Filipijnen. De meesten wonen op elkaar gepropt in Zuid Tel Aviv.

Veel van de werknemers en asielzoekers zijn werkzaam in sectoren van de economie die zwaar te lijden hebben onder de gezondheidscrisis, zoals hotels en restaurants en weigeren zich te laten testen uit angst dan hun baan te verliezen. Omdat de meesten van hen illegaal in het land verblijven hebben ze geen recht op een uitkering of andere voorzieningen.

Een ander probleem dat zich voordoet is, dat wanneer een van hen positief is getest thuis isolatie zo goed als onmogelijk is vanwege de krappe behuizing, en ook trekken velen zich terug in de illegaliteit zodat niemand weet waar iemand die positief is getest uithangt, laat staan met wie hij in aanraking komt.

Ook is er het gebrek aan communicatie tussen de gezondheidsautoriteiten en de buitenlandse werknemers waardoor het moeilijk is om te bepalen of en wanneer degenen die met de ziekte besmet zijn, zijn hersteld.

Een bijkomend gevaar is dat velen in de horeca als schoonmaker of afwasser werken met het risico anderen op hun werk te besmetten, die op hun beurt weer bezoekers kunnen besmetten.

“De enige oplossing voor deze crisis is dat de regering hen sociale uitkeringen biedt om de angst te verminderen dat een positieve test zou leiden tot banenverlies en daardoor verlies van inkomen,” zegt de Kav LaOved-organisatie, die werknemers zonder legale status in Israël helpt.