Nieuwe dodelijke wapens veranderden 2.700 jaar geleden de oorlogen in het Bijbelse Israël

Scythisch-Iraanse pijlpunten. Foto Archeologie Instituut Universiteit van tel Aviv

Ongeveer 2700 jaar geleden debuteerde in het Bijbelse Israël een nieuw en dodelijk wapen: een door het Assyrische leger gebruikte sokkel vormige pijlpunt met koperen legering, die de regio in de 7e eeuw voor de gewone jaartelling op de knieën bracht.

Een groep Israëlische onderzoekers documenteerde hun gebruik in de veldslagen die in het gebied worden gevoerd en biedt nieuwe inzichten op enkele belangrijke momenten in de geschiedenis, waaronder de Babylonische vernietiging van Jeruzalem in 586 voor de gewone jaartelling.

Volgens Prof. Oded Lipschits, de directeur van het Instituut voor Archeologie aan de Universiteit van Tel Aviv boden de pijlpunten de Assyriërs een aanzienlijk voordeel dat mogelijk een rol speelde bij de belangrijke overwinningen die ze behaalden.

‘Het lijdt geen twijfel dat het Assyrische leger kon rekenen op aanzienlijke technologische vooruitgang op het slagveld. Niemand kon het tegen hen opnemen als ze bijvoorbeeld een stad belegerden ”, zegt Lipschits, die samen met Dr. Guy Stiebel en Sean Dugaw een artikel schreef over het onderwerp in het laatste nummer van het Israel Exploration Journal.

Scythisch-Iraanse pijlpunten, die zo worden genoemd omdat ze voor het eerst werden geassocieerd met een nomadisch volk van de Euraziatische steppe die door de oude Grieken Skythai werd genoemd, werden ook ontdekt op veel verschillende locaties buiten Israël. De vroegst bekende monsters zijn gevonden in de Wolga en daterend uit de late 8e of vroege 7e eeuw voor de gewone jaartelling.

Het project van de wetenschappers van de Universiteit van Tel Aviv markeert de eerste uitgebreide studie van het gebruik van pijlpunten in het zuidelijke deel van de Levant. Ze checkten 359 items, gevonden bij opgravingen in heel Israël.

Door de specifieke vormen en evolutie van de pijlpunten te analyseren en ze te vergelijken met andere archeologische gegevens, zoals de vindplaatsen en hun datering, konden de wetenschappers het gebruik van de pijlpunten door de eeuwen heen tot aan het begin van de Hellenistische periode documenteren. Op deze manier werden er nieuwe inzichten verkregen over de legers die in de regio hebben gevochten en hun veldslagen.

“We waren in staat om drie hoofdtypen pijlpunten te identificeren die we konden herleidden tot het Assyrische rijk, de Babyloniërs en het Perzische rijk”.

Bovendien werden verschillende ontwerpen van pijlpunten gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals om vijanden op zeer grote afstand te raken of het voor doorboren van bepantsering.

“Het waren de wapens van de oudheid. Het is fascinerend om te zien hoe mensen toen in staat waren om technologie te gebruiken om ze te verbeteren”, aldus Lipschits.

We stopten met ons onderzoek toen Alexander de Grote en de Macedoniërs aan de macht kwamen, omdat bij hen in de 3e en 2e eeuw voor de gewone jaartelling alles veranderde. Ook al vonden we later in de Romeinse tijd nog enkele pijlpunten,” concludeerde hij.

De laatste bewijzen van het gebruik van deze specifieke pijlpunten in de regio dateren uit de 2e eeuw van de gewone jaartelling, toen Joodse soldaten er waarschijnlijk een aantal hergebruikten tijdens de Tweede Joodse Opstand.