Werkloosheid kan de achilleshiel zijn om de economie in Israël weer te herstellen

Minister van Financiën Israel Katz. Foto GPO

Volgens experts is de eerste en meest belangrijke taak van Israëls nieuwe minister van Financiën om er voor te zorgen dat mensen weer aan het werk kunnen. In een later stadium moeten de belastingen worden verhoogd om investeringen en hervormingen door te voeren.

Alhoewel veel bedrijven weer actief zijn, laten cijfers zien dat veel ontslagen werknemers niet terug in dienst zijn genomen.

De tech-industrie, die niet direct werd getroffen door het virus omdat haar werknemers grotendeels vanuit huis konden werken, had begin mei nog steeds 7% van haar personeelsbestand op onbetaald verlof, zo blijkt uit CBS-statistieken van een enquête die op 5 en 7 mei is gehouden. 33% van het personeel in de detailhandel was ook nog op onbetaald verlof.

De Bank of Israel heeft een prognose voor de economie uitgebracht waarbij een trager dan aanvankelijk gedacht herstel voorspeld wordt. De krimp van de economie is ernstiger dan na de aanslagen van 11 september 2001 en de wereldwijde financiële crash in 2008. Het zou zo maar kunnen dat economie dit jaar uitkomt op een krimp van boven de 6%.

Volgens de Centrale Bank van Israël zal de werkloosheid in de tweede helft van 2020 op 8,5% uitkomen. Zelfs aan het einde van 2021 zal de economie naar verwachting niet op het niveau zijn van voor het begin van de pandemie.

Sectoren die waarschijnlijk kwetsbaar blijven, zelfs nadat de beperkingen zijn opgeheven, zijn toerisme en horeca. In de export worden problemen verwacht omdat de wereldwijde vraag laag blijft. Ook zullen startups worden geraakt omdat ze te maken krijgen met een druk op de financiering.