De coronavirus crisis levert grote problemen op voor Israëlische hightechbedrijven

Israel Innovatie Auotriteit

De effecten van de coronavirus crisis levert de hightechindustrie grote problemen op. Dit blijkt uit een onderzoek dat medio mei 2020 werd uitgevoerd onder 414 hightechbedrijven in Israël, waarvan de meeste niet meer dan 50 werknemers in dienst hebben. Het onderzoek schetst een complex beeld voor de hele sector. Volgens de enquête, uitgevoerd door de Israel Innovation Authority (IATI), heeft de helft van de respondenten aanzienlijke gevolgen ondervonden als gevolg van de coronavirus crisis.

  • 40% van de hightechbedrijven meldt dat investeerders hun financiering hebben stopgezet
  • De helft van de bedrijven meldt dat banken hun kredietaanvragen afwijzen
  • De meeste bedrijven die omzet genereren, zien een daling van meer dan 25%
  • Een stijging van 17% tot 25% van het aantal bedrijven dat werknemers ontslaat
  • Meer dan 50% van de bedrijven heeft gemeld dat hun activiteiten zonder aanvullende fondsen binnen zes maanden moeten worden stopgezet

Volgens Aaron Aharon, CEO van IATI , wordt “het beeld pijnlijk duidelijk door dit uitgebreide onderzoek en toont het aan dat high-tech bedrijven, met een nadruk op kleinere startups, worden geconfronteerd met grote uitdagingen”.

“Het feit dat 65% van de startende bedrijven met 1-10 werknemers heeft aangegeven niet langer dan zes maanden door te kunnen gaan, onderstreept het belang van overheidssteun. De urgentie kan ook worden afgeleid uit het feit dat de meeste respondenten hebben aangegeven steun te willen aanvragen bij de Innovatie Autoriteit, met name via het versnelde subsidiekanaal dat we onlangs openbaar hebben gemaakt.”

“De Innovatieautoriteit blijft de omstandigheden in de hightechindustrie volgen en zet zich in om instrumenten te bieden om het herstel en de groei van de hele Israëlische economie te ondersteunen”, aldus Aharon.

Als de omstandigheden aanhouden, heeft 57% van de bedrijven plannen aangekondigd voor uitgebreide ontslagen in de komende zes maanden. Bovendien heeft 71% van de bedrijven gemeld dat ze de als gevolg van de crisis niet meer aan werving doen.

Wat de lonen betreft, bevestigde een derde van de bedrijven uitgebreide loonsverlagingen (meer dan 15%), met een aanzienlijk hoger percentage onder groeibedrijven.

91% van de bedrijven heeft een vertraging in de financiering gemeld. 40% van de hightechbedrijven die fondsen werven, zijn door investeerders op de hoogte gesteld dat ze het proces stopzetten. 51% merkte op dat het proces langzaam vordert en slechts 9% heeft aangegeven dat het financieringsproces verloopt zoals verwacht.

Bovendien wordt de helft van de bedrijven die een kredietaanvraag indienen bij een financiële entiteit of een bank geweigerd.

Advertentie (4)