Opnieuw dreigt de NVWA met boetes voor het Israël Producten Centrum van Christenen voor Israël

Foto: Facebook IPC

Afgelopen vrijdag (10 juli) kwamen opnieuw twee ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op bezoek in Nijkerk. Met twee opdrachten: checken of het voedselveiligheidsplan op orde is, en om ons te vertellen dat we waarschijnlijk een boete gaan krijgen voor onjuiste etikettering van de wijnen uit Hebron.

Het Israël Producten Centrum is geschokt dat de NVWA opnieuw eenzijdig de Joodse staat Israël wil benadelen. De NVWA staat onder druk door onder meer een lastercampagne van de BDS-beweging (= Boycot, Desinvestering en Sancties tegen Israël). Een beweging die in enkele landen (waaronder Duitsland) verboden is vanwege de antisemitische grondslag ervan. Verderop in dit artikel leggen we u uit hoe een en ander is verlopen in het afgelopen jaar.

Oproep
We roepen u op om deze week te reageren naar de NVWA, om uw ongenoegen te uiten over de gang van zaken. U kunt daarvoor onderstaande voorbeeldbrief gebruiken, of zelf een brief formuleren.

Ook roepen we u op, om als statement juist nu deze wijn uit Hebron te kopen bij het Israël Producten Centrum in Nijkerk. Dat kunt u hier doen.

Voorbeeldbrief

Doet u mee? U kunt onderstaande voorbeeldbrief gebruiken, of zelf een brief schrijven en sturen aan: info@nvwa.nl en info@cvi.nl.

T.a.v. de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit

Geachte heer/mevrouw,

Ik las dat u van plan bent om boetes op te leggen aan het Israël Producten Centrum, omdat ze de Hebron-wijnen verkeerd zouden labelen. Ik maak bezwaar tegen deze gang van zaken.

Met deze stap maakt de NVWA zich schuldig aan eenzijdige verontwaardiging tegen de Joodse staat. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten, die de rechten van minderheden in Israël meer dan waar dan ook in de regio beschermt en waarborgt. Israël wordt dagelijks in haar bestaan bedreigd. En toch beschuldigt u juist Israël ervan het internationale recht te schenden. Waar is uw verontwaardiging over producten uit de Westelijke Sahara (bezet door Marokko)? Waar zijn uw maatregelen tegen producten uit Noord-Cyprus (bezet door Turkije)? Welke boetes legt u op aan China, dat Tibet bezet? Wanneer pakte u Rusland aan, dat de Krim bezet heeft?

Nee, u richt uw pijlen alleen op Israël, al dan niet onder druk van de boycot-beweging (BDS) die Israël demoniseert. Wist u dat de BDS-beweging in diverse landen als antisemitisch wordt aangemerkt?

Op 14 november 2019 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen met een grote meerderheid, waarin staat dat Israël niet eenzijdig benadeeld mag worden ten opzichte van andere landen. Bovendien heeft het Israël Producten Centrum de etiketten al aangepast, conform de Europese richtlijnen. Waarom neemt u daar geen genoegen mee? Hiermee wekt u de indruk dat u als NVWA politiek wilt bedrijven over het Israël Producten Centrum.

Ik ben teleurgesteld over deze eenzijdige aandacht van de NVWA voor deze producten. Ik roep u daarom op om hier meteen mee te stoppen. Graag verneem ik uw antwoord op bovengestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

[UW NAAM]

Wat ging hieraan vooraf?

We leggen het je uit in deze tijdlijn.

Op 11 april 2019 kwam de NVWA onverwacht langs in het Israëlcentrum om te dreigen met hoge boetes. Want wijn uit Hebron mag niet het label ‘Product uit Israël’ dragen volgens de Europese richtlijnen. De eenzijdige focus tegen Israël veroorzaakte behoorlijk wat opschudding, tot in de Tweede Kamer aan toe.

Op 11 september 2019 stelden de SGP en ChristenUnie kamervragen over de kwestie.

Op 26 juli 2019 stuurde de NVWA een brief aan het Israël Producten Centrum, waarin ze schreven de antwoorden van de minister af te wachten op de kamervragen.

Op 1 oktober 2019 beantwoordde de minister van Medische Zorg en Sport (Bruno Bruins) de kamervragen van Voordewind en Van der Staaij. In dit antwoord schreef hij dat Nederland de Europese richtlijnen volgt. Maar ook werd vermeld dat “binnen de EU geen draagvlak bestaat” voor toepassing van de regels op andere ‘bezette’ of ‘geannexeerde’ gebieden

Op 12 november 2019 kwam het Europese Hof met een uitspraak over de etikettering van de Psagot-wijn, een zaak die in Frankrijk speelde. Het Europese Hof verplichtte om de etiketten aan te passen naar Europese richtlijnen. Daarbij werd vermeld dat alle gebieden gelijk en eerlijk behandeld moeten worden.

Op 14 november 2019 werd een motie aangenomen door de Tweede Kamer, waarin opgeroepen wordt om niet eenzijdig Israël te veroordelen.

Echter, het kabinet koos ervoor deze motie naast zich neer te leggen. Dat leggen ze uit in een kamerbrief op 26 november 2019.

Op 19 december 2019 kwam een kleine groep anti-Israël-mensen demonstreren voor het Israëlcentrum tegen de verkoop van de Hebron-wijn.

Begin 2020 paste het Israël Producten Centrum de etiketten van de Hebron-wijn aan, conform de uitspraak van het Europese Hof op 12 november 2019. Vanaf nu staat op het label van de Hebron-wijn: ‘Product uit een Israëlisch dorp in Judea & Samaria’.

Op 11 februari 2020 kwam DocP (nu BDS Nederland) met een lastercampagne per e-mail, gericht tegen het Israël Producten Centrum. Daarin werd IPC beschuldigd van het verkeerd labelen van wijn, en ook van het ontduiken van importheffingen. Deze aantijgingen klopten echter niet.

Op 18 februari 2020 stuurden we daarom een e-mail aan DocP om hen op te roepen de lastercampagne met onjuiste informatie en onterechte beschuldigingen meteen te stoppen. Wat ze enkele dagen later ook hebben gedaan.

Op 26 juni 2020 kreeg het Israël Producten Centrum opnieuw een waarschuwingsbrief van de NVWA, dat er een herinspectie zou volgen.

Deze herinspectie door de NVWA vond plaats op 10 juli 2020.

Advertentie (4)