Woede zelfstandigen neemt toe nadat blijkt dat ze aanmerkelijk minder steun krijgen dan was beloofd

Demonstratie afgelopen zaterdagavond. Screenshot Channel 13 nieuws

De woede onder de zelfstandigen in Israël neemt toe nu blijkt dat velen van hen in plaats van de door premier Netanyahu beloofde 7500 shekel maar een paar honderd shekel krijgen.

In een poging de woede bij zelfstandige ondernemers, artiesten, werklozen en anderen die getroffen zijn door de virus pandemie in Israël weg te nemen, kondigde premier Netanyahu afgelopen donderdag, samen met minister van Financiën Katz, aan dat er een hulppakket voor bedrijven en zelfstandigen was samengesteld van 80 miljoen shekel.

Er werd nadrukkelijk bijgezegd dat iedere zelfstandige binnen een paar dagen 7500 shekel (1900 euro), op zijn of haar bankrekening zou krijgen.

Zondagavond ontdekten duizenden Israëliërs dat er in plaats van de beloofde 7500 shekel vaak minder dan 2000 shekel op hun bankrekening was bijgeschreven.

Het blijkt nu dat de bedragen die in de stipendia worden uitgekeerd, zijn gebaseerd op het inkomen over de desbetreffende periode in voorgaande jaren. Netanyahu had beloofd “dat iedereen hetzelfde bedrag krijgt”.

Zo is er het voorbeeld van Harel Papo die als mentalist optreedt, en een melding kreeg dat er woensdag NIS 1.329 (€ 340) op zijn rekening zou worden gestort.

Een andere zelfstandige, Tzahi Shtark, vertelde Channel 12 nieuws dat hij bericht kreeg dat hij NIS 1.492 (€ 380) zou krijgen, en zei dat de besluitvormers ‘volledig losgekoppeld’ waren van de realiteit.

Het sentiment werd gedeeld door Meir Spiegler, directeur van het National Insurance Institute, dat toezicht houdt op de werkloosheid – en sociale uitkeringen van Israël, die over de topfunctionarissen van het ministerie van Financiën klaagde omdat ze ‘geen feeling hebben’ met de situatie en ongevoelig waren voor het economische leed van gewone mensen.

Een van hen, Meridor, het hoofd van de afdeling begroting van het ministerie van Financiën, had de uitkeringen bekritiseerd als een “negatieve prikkel” om te werken.

Nu blijkt dat premier Netanyahu opnieuw loze beloften heeft gedaan zal de woede onder veel Israëliërs alleen maar toenemen.

Het is namelijk de twee keer dat dit gebeurt. Van de in begin april aangekondigde hulp voor bedrijven en zelfstandigen heeft slechts 65% enige vorm van steun ontvangen waarvan de meesten klaagden dat het aanmerkelijk minder was dan eerder werd beloofd.

Hoe de landelijke woede eruit kan zien heeft Israël afgelopen zaterdag kunnen zien toen tienduizenden in Tel Aviv demonstreerden tegen het beleid van de regering Netanyahu.

Iedere avond worden in de tv nieuwsprogramma’s Israëliërs getoond die of hun bedrijf zijn verloren of werkloos zijn geraakt doordat ze met onbetaald verlof zijn gestuurd.

Velen van hen hebben geen geld meer om voedsel te kopen, het aantal mensen dat is aangewezen op de voedselbank in Israël stijgt dan ook snel.

Daarnaast loopt het aantal werklozen weer op, er waren op zondag 847.968 mensen werkloos, ongeveer 21% van de beroepsbevolking.

Verwacht wordt dat Israël binnen korte tijd weer 1 miljoen werklozen zal tellen.