Nieuwe podcast van Joop Soesan met Olga Deutsch van NGO Monitor

Vandaag had ik als gast in mijn podcast Olga Deutsch, vice-president van NGO Monitor, over Nederlandse hulpgelden aan ngo’s die banden hebben met Palestijnse terreurorganisaties.

Een van die organisaties is de Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, waar de moordenaar van Rina Schnerb (17) Samer Arbid als ‘terreur accountant’ werkzaam was.

Enkele hoogtepunten uit het interview zijn dat het duidelijk is dat er in Den Haag door ministers bezijdens de waarheid wordt gesproken:

-Vanaf 2013 is de Nederlandse regering regelmatig jaarlijks op de hoogte gesteld door NGO Monitor over subsidies aan Palestijnse organisaties die banden hebben of gelieerd zijn aan Palestijnse terreurorganisaties.

-NGO Monitor bevestigt dat alle rapporten die Joods.nl en CIDI van de organisatie heeft ontvangen, gelijktijdig ook verstuurd zijn aan de Nederlandse overheid.

-Toen Joods.nl op 18 december 2019 rapporteerde over het feit dat Israel 50 Palestijnse terroristen heeft opgepakt, waren er reeds vele rapporten van NGO Monitor in handen van Nederlandse overheid. De rapporten zijn vervolgens uitvoerig in de media terecht gekomen.

-In het licht van het hiervoor genoemde, kan niet anders worden geconcludeerd dat de regering verwijtbaar heeft gehandeld. Anders dan wat minister Kaag afgelopen maand heeft verklaard (zie hieronder), was het kabinet herhaaldelijk op de hoogte gesteld over het lot van Nederlands subsidiegeld. Veeleer lijkt het erop dat deze berichten systematisch zijn genegeerd door het ambtelijk apparaat.

Minister Kaag: “Het kabinet betreurt het dat dit niet eerder duidelijk is geworden. Omdat zorgvuldig handelen op dit punt dermate belangrijk is, heb ik besloten om extern onderzoek te laten verrichten naar eventuele banden tussen PFLP en UAWC en de wijze waarop UAWC invulling geeft aan het eigen beleid dat medewerkers politiek niet actief mogen zijn, alvorens een besluit kan volgen over de verdere samenwerking met UAWC”.

-De Nederlandse ambassadeur in Israël, Hans Dokter, was uitgenodigd om in december tijdens een seminar van NGO Monitor in een panel zitting te nemen over antisemitisme. De dag dat de ambassadeur zou komen voor een voorgesprek op het kantoor van NGO Monitor, werd zijn komst een uur voor de afspraak afgezegd, omdat hij ziek zou zijn. Dit gebeurde op 17 december in de ochtend. NGO Monitor heeft daarop een email gestuurd met de beste wensen voor een spoedig herstel. Ook een Israëlische journalist die de ambassadeur zou spreken, wenste hem beterschap, via Twitter. Kort na de afzegging echter, constateerde NGO Monitor, door een tweet van de Nederlandse ambassadeur zelf, dat Docter op dat moment in de aanwezigheid van opperrabbijn Jacobs bij een project in Jeruzalem was.

-Op 15 november 2017 noemde de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra de bewijzen van NGO Monitor “vaag”.

Toenmalig minister Zijlstra: “Laat het duidelijk zijn dat we geen bewijs hebben waaruit blijkt dat door Nederland gesponsorde ngo’s of hun bestuursleden in Israël of andere landen zich schuldig hebben gemaakt aan activiteiten die als terrorisme kunnen worden aangemerkt. Als je zegt dat het om terrorisme gaat, heeft dat verstrekkende gevolgen. Dit moet echt zorgvuldig gebeuren, met respect voor de rechten van mensen en organisaties. De bron van de beschuldiging was meestal NGO Monitor. Ik zeg het heel eenvoudig: eerlijk gezegd heb ik er weinig aan. Heel vaak gaat het om zeer vage beschuldigingen. Iemand zou bijvoorbeeld een familielid zijn van een PFLP-lid. De beschuldigingen zijn op zo’n niveau. Inderdaad, mevrouw de Voorzitter [van de Kamer], dit is geen reden om organisaties te karakteriseren als ondersteunende terroristische organisaties. Als dit zou worden bepaald, dan lijdt het geen twijfel dat er actie zou worden ondernomen. Maar zo’n beschuldiging verdient een zorgvuldige onderbouwing en dat ontbreekt.”

Twee jaar na de uitspraken van Zijlstra is het 17-jarig Israëlische meisje Rina Schnerb vermoord. De terroristen ontvingen Nederlands subsidiegelden, waar NGO Monitor voor heeft gewaarschuwd.

Vaag.

In het podcast interview gaat Olga Deutsch hier verder op in.

Klik hier om de podcast via podbean te beluisteren

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)