Israël kan profiteren van de technische revolutie rond het coronavirus

Logo StartUpNationCentral

Volgens een blog van Start-Up Nation Central versnelt de coronavirus pandemie de acceptatie van nieuwe technologieën, van online winkelen en bankieren tot onderwijs en gezondheidszorg. Israël is volgens het rapport ‘goed gepositioneerd’ om het meeste uit deze digitale revolutie te halen en ‘sterker en veerkrachtiger’ uit de crisis te komen.

COVID-19 zou het moment kunnen zijn dat het ware begin van het digitale tijdperk inluidt. Terwijl de wereld zich snel aanpast aan de nieuwe realiteit – technologisch en even belangrijk, psychologisch en sociaal, is het merkbaar dat we een nieuw digitaal evenwicht bereiken waarin het verplaatsen van meer digitale bits en minder mensen en goederen het ‘nieuwe normaal’ zal zijn.

Deze versnelde digitalisering zal worden versterkt door een grotere behoefte aan zelfvoorziening, veerkracht en efficiëntie, elementen die hoog op de agenda staan ​​van zowel landen als bedrijven. In plaats van terug te kijken naar de onthulling van dit ‘nieuwe normaal’, kunnen toekomstgerichte landen, industrieën, bedrijven en individuen de digitale kansen benutten die door de crisis zijn gegenereerd om sterker en veerkrachtiger te worden.

Welke krachten zullen het post-COVID-19-tijdperk aansturen? Welke kansen biedt de pandemie voor de wereldgemeenschap? En hoe kan het technische ecosysteem van Israël landen en bedrijven helpen zich voor te bereiden op het nieuwe evenwicht? Om deze en vele andere vragen te beantwoorden, heeft Start-Up Nation Central een interactief digitaal rapport uitgebracht met de titel “The New Digital Age: How Israel’s Tech Ecosystem Can Help Shap the Post-COVID-19 Era.”

Volgens het rapport biedt de COVID-19-pandemie tal van kansen, dit diepgaande, multi-sectorale, uitgebreide onderzoeksrapport geeft inzicht hoe het nieuwe normaal eruit zou kunnen zien, op landelijke en ook op mondiale schaal, het schetst de krachten die deze transitie zullen vormgeven en belicht de lokale en mondiale kansen die dit nieuwe digitale tijdperk biedt. Bovendien beschrijft het hoe Israëlische oplossingen deze wereldwijde uitdagingen kunnen aangaan.

Gezondheidsbeperkingen, economische uitdagingen en handelsuitdagingen, zullen bedrijven in het nieuwe tijdperk ertoe aanzetten om voorrang te geven aan veerkracht en zelfvoorziening boven snelle groei. Nieuwe technologische innovaties, zoals kunstmatige intelligentie, zullen veel oplossingen bieden voor bedrijven die hun activiteiten willen automatiseren en digitaliseren.

Zelfs nadat de coronavirus gezondheidscrisis is verdwenen, kunnen de rimpeleffecten onze individuele en maatschappelijke prioriteiten en normen veranderen. Activiteiten die vóór het begin van de pandemie als essentieel en onvervangbaar werden beschouwd, kunnen plotseling optioneel of zelfs overbodig lijken.

Hier zijn enkele van de belangrijkste veranderingen die al aan de gang zijn:

  1. Werken  op afstand wordt de nieuwe norm. Deze verschuiving kan een diepgaand effect hebben op de vastgoedprijzen, de vraag naar olie, investeringen in transportinfrastructuur en de balans tussen werk en privé van werknemers. Het kan ook resulteren in een betere toegang tot een afgelegen pool van talent en meer concurrentie tussen werknemers over regio’s en grenzen heen.
  2. Gezondheidszorg, met name preventieve zorg en telegeneeskunde, zal onze topprioriteit blijven – zowel nationaal als wereldwijd. De gevolgen van de pandemie voor miljoenen mensen zullen veel regeringen dwingen prioriteit te geven aan de veerkracht van hun gezondheidszorgstelsels, aangezien burgers een soortgelijk gebrek aan paraatheid niet zullen tolereren wanneer de volgende pandemie toeslaat.
  3. Ouderen werden hard getroffen door de pandemie. Het sociale isolement dat nodig was om hen te beschermen tegen blootstelling aan het virus, leidde vaak tot eenzaamheid, depressie, en ze kregen vaak te maken met onvoldoende medische zorg op afstand. De noodzaak om digitale en andere soorten oplossingen voor deze doelgroep te identificeren, krijgt waarschijnlijk de hoogste prioriteit.
  4. Net als bedrijven zullen ook overheden de digitale kloof moeten dichten. Professionals die toegang hadden tot digitale infrastructuur en tijdens de pandemie op afstand konden werken, liepen minder gezondheidsrisico’s en werden niet zo getroffen door de economische crisis. Dit bracht de kwestie van digitale ongelijkheid aan de orde, die losstaat van inkomensongelijkheid – hoewel beide kwesties verband houden – in tijden van crisis. Deze digitale kloof zal aangepakt moeten worden met infrastructuuroplossingen op het gebied van onderwijs, overheid, werkgelegenheid en gezondheidszorg.

In sommige delen van de wereld zijn de afgelopen maanden handelsspanningen ontstaan. De pandemie zal deze trend waarschijnlijk versnellen, en landen zullen goederen niet langer op dezelfde manier behandelen als ten tijde van de pre-pandemie, ongeacht hun oorsprong. Verzegelde grenzen en andere pandemie-effecten zullen landen ertoe aanzetten om zelfvoorziening te zoeken in belangrijke industrieën zoals farmaceutica, elektronica en voedsel. Dit zal waarschijnlijk resulteren in kortere toeleveringsketens en een heroriëntatie van de wereldhandel.

Het verplaatsen van productieactiviteiten van een goedkope arbeidsomgeving naar een dure omgeving vereist een verschuiving van “verder en goedkoper” naar “dichterbij en slimmer”. Als gevolg hiervan zal de vraag naar geavanceerde industriële en supply chain management-technologieën waarschijnlijk aanzienlijk toenemen.

De pandemie is het bewijs dat een natuurramp zonder waarschuwing kan plaatsvinden en het leven zoals wij dat nu kennen volledig kan veranderen. Veel experts zijn van mening dat de effecten van de opwarming van de aarde, hoewel ze algemeen worden verwacht, ergens in deze eeuw nog steeds als een pijnlijke verrassing zullen komen, waardoor de veelzijdige implicaties van de huidige crisis in het niet vallen. De pandemie heeft ons echter ook laten zien dat grootschalige veranderingen die een paar maanden geleden onvoorstelbaar leken, tegenwoordig volkomen normaal en acceptabel zijn geworden, inclusief klimaatvriendelijke alternatieven voor veel van onze dagelijkse activiteiten.

Het verminderen van het woon-werkverkeer door een paar dagen per week vanuit huis te werken, kan de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verlagen. Hetzelfde geldt voor zakenreizen, de noodzaak om 5000 km te vliegen voor een twee uur durende vergadering die ook online kan worden gehouden, lijkt nu twijfelachtig. De combinatie van gezondheidsbeperkingen, milieuproblemen en een groeiende behoefte om kosten te besparen als gevolg van de economische crisis kan ertoe leiden dat veel bedrijven twee keer nadenken voordat ze onnodige zakenreizen maken.

Om meer te weten te komen over ‘s werelds meest urgente uitdagingen en behoeften in de nasleep van COVID-19, en om te onderzoeken hoe het Israëlische tech-ecosysteem kan helpen bij het vormgeven van de post-pandemische wereld, lees het rapport getiteld’ The New Digital Age: How Israel’s Tech Ecosystem Can Help Shape the Post-COVID-19 Era.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)