Nieuw rapport OECD: ‘Israël is gelukkig en gezond maar coronavirus heeft slag aan economie toegebracht’

Als het gaat om gezondheid en subjectief welzijn, staat Israël aan de top van de OECD landen, maar bijna onderaan voor wat betreft luchtkwaliteit, onderwijs en vaardigheden en de kwaliteit van huisvesting. Dit blijkt uit een 144 pagina’s tellende economische enquête van Israël die is vrijgegeven door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een intergouvernementele organisatie van 36 van ‘s werelds geïndustrialiseerde en meestal democratische landen met een hoog inkomen.

Uit deze laatste studie blijkt, dat hoewel de Israëlische economie vóór het coronavirus sterk was, deze naar verwachting in 2020 met 6% zal krimpen en dat het herstel waarschijnlijk traag zal zijn.

“In een tijd waarin de economie goed presteerde, sloeg de neergang toe, met een bbp-groei die het potentieel benaderde, een recordhoge werkloosheid en een relatief lage overheidsschuld. Daarnaast dreigt echter de corona pandemie Israëls onderliggende uitdagingen van hoge armoede, grote inkomensverschillen en grote productiviteitsverschillen tussen zijn levendige hightechsector en achterblijvende beschermde sectoren te verergeren.”

In vergelijking met andere OESO-landen scoort Israël hoog en staat het op plek 4 als het gaat om de gezondheid van zijn burgers en plek 11 als het gaat om hun subjectief welzijn.

Daarentegen scoort staat Israël met plek 29 bijna onderaan de OESO lijst als het gaat om onderwijs en vaardigheden en op de een na laatste plek 35 voor wat betreft kwaliteit van het milieu en helemaal onderaan wat betreft huisvestingskwaliteit en -kosten.

Uit de studie bleek ook dat Israëli’s een relatief slecht evenwicht hebben tussen werk en privéleven en staat het land op plek 26, waarbij de gemiddelde Israëliër 1898 uur per jaar werkt (vergeleken met gemiddeld 1726 uur voor de OESO).

Terwijl ongeveer 65% van de Israëlische mannen van 15 jaar en ouder een baan heeft (ongeveer het gemiddelde voor de OESO), is het cijfer voor Israëlische vrouwen 57,3%, vergeleken met een gemiddelde van 49,9% voor de OESO, ondanks dat Israëlische vrouwen verreweg het hoogste geboortecijfer van de organisatie hebben.

Meer dan een miljoen werknemers werden ontslagen nadat de eerste golf van coronavirusgevallen Israël in maart trof. Hoewel velen nieuw werk hebben gevonden, blijft het werkloosheidspercentage volgens de OECD ongeveer 12% en zijn er minder vacatures dan normaal.

“Een herschikking van arbeid over sectoren kan tijdens het herstel nodig zijn, aangezien activiteiten die persoonlijk contact vereisen, zoals horeca en voedseldiensten (goed voor 2,5% van het bbp), mogelijk te maken zullen krijgen met een langdurige lage vraag, terwijl andere sectoren, zoals gezondheidszorg en digitale diensten, zullen profiteren van de stijgende vraag.

Herbestemming zal tijd vergen en herscholing vereisen, vooral omdat ongeveer een derde van de werknemers die in juni op onbetaald verlof werden gestuurd of ontslagen zijn, laaggeschoolde werknemers zijn, ”aldus het rapport.

Volgens het onderzoek is Israël in feite een tweeledige economie met productiviteitsniveaus in de hightechsector die hoger zijn dan het OESO-gemiddelde, terwijl de rest van de economie, die het grootste deel van de beroepsbevolking in dienst heeft, achterblijft. De coronaviruscrisis zal de zaken alleen maar erger maken, waarschuwde het onderzoek.

“De COVID-19-crisis kan deze ongelijkheid nog verergeren omdat de hightechsectoren minder werden getroffen en beter in staat waren om de crisis het hoofd te bieden”, aldus het rapport. “Zoals de COVID-19-pandemie eens te meer heeft aangetoond, zijn laaggeschoolden vaak de eersten die hun baan verliezen in een crisis.”

Deze productiviteitskloof, zegt het rapport, is het resultaat van een langdurige ongelijkheid in onderwijsresultaten.

Screenshot OECD rapport

“De vaardigheden van de volwassen Israëlische bevolking, zoals gemeten door PIAAC, zijn relatief zwak in internationale vergelijking. Bovendien is er een grote variatie, aangezien sommige Israëli’s uitstekende vaardigheden hebben, terwijl een groot aantal relatief laaggeschoold is. Dit draagt ​​bij aan een ernstige dualiteit op de arbeidsmarkt, met banen met hoge lonen in de zeer productieve hightechsector en met lage kwaliteit en lage lonen in lage productieve, vaak niet-verhandelbare sectoren.

Volgens het rapport is het aandeel van Israëli’s dat werkzaam is in de hightech 9%, maar dit cijfer is zo laag door het feit dat er niet genoeg geschoolde werknemers zijn om een ​​overschot aan hightechbanen te vervullen. Volgens de enquête blijft sinds het midden van de jaren 2000 meer dan 15% van alle vacatures in hightechsectoren openstaan.

Veel van Israëls laaggeschoolde arbeiders zijn geconcentreerd in de Haredi en Arabische sectoren, aldus het rapport. Het beveelt dan ook aan om docenten van hoge kwaliteit financiële en andere prikkels aan te bieden om banen aan te nemen om studenten met een minder bevoorrechte achtergrond les te geven.

“Om goede leraren naar dergelijke scholen te trekken, maken sommige OESO-landen genereuze financiële prikkels samen met andere maatregelen, zoals kleinere klassen of meer onderwijsassistenten. Loonstijgingen zouden gepaard moeten gaan met maatregelen die betere onderwijsmethoden bevorderen”, aldus het rapport.

De studie beschrijft de verkeersopstoppingen in Israël als “een van de ergste in de OESO”, en zei dat “Tel Aviv nu de vierde meest drukke stad binnen de OESO is, met negatieve gevolgen voor de productiviteit en het welzijn. De reistijd die nodig is om naar het werk buiten de woonplaats te reizen is sinds 2005 met een derde toegenomen. “

Dit heeft gedeeltelijk een situatie gecreëerd waarin Israëli’s worden blootgesteld aan een veel grotere luchtvervuiling dan in de meeste andere OESO-landen.

Screenshot OECD rapport

“De onderwijsresultaten voor kinderen die worden blootgesteld aan sterkere luchtverontreiniging zijn aanzienlijk en blijvend lager; Vervuiling heeft ook gevolgen voor de prestaties van studenten op de arbeidsmarkt in Israël.

Het toepassen van recent EU-bewijs op Israël suggereert dat de productiviteit van werknemers minstens 5% hoger zou kunnen zijn als de gemiddelde blootstelling onder de WHO-drempel lag, ”aldus het onderzoek.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!