Europees Hof van Justitie keurt Belgisch verbod op koosjer slachten goed