Gematigd herstel van Israëlische arbeidsmarkt

Ter illustratie. Foto KAN nieuws

In Israël was de werkloosheid in oktober de helft van die in april, meldde het ministerie van Financiën in een studie naar de effecten van de tweede lockdown op de nationale arbeidsmarkt. Dit bracht de onderzoekers ertoe om te suggereren dat de werkloosheidscijfers “milder” zijn met 740.000 Israëliërs zonder werk en een werkloosheidscijfer van 18,2% in oktober.

Het onderwijs registreerde tussen april en oktober de grootste daling van de werkloosheidscijfers, met een daling van twee derde van 45% naar 15%. Gezondheid en transport volgden daarna, waarbij de gezondheidsdiensten met bijna tweederde daalden van 34% werkloosheid tot 13% en in het transport daalde het met de helft van 42% naar 21%.

Aangezien medio oktober veel coronabeperkingen werden opgeheven, daalde de werkloosheid van 20,7% naar 15,8% tussen de eerste en tweede helft van de maand, en tot 12,6% in november, wat betekent dat 340.000 mensen weer aan het werk zijn gegaan.  

De auteurs waarschuwden dat de crisis gevolgen heeft gehad voor de motivatie van werklozen om werk te zoeken. Vóór de tweede lockdown in augustus, meldde 17% van degenen met onbetaald verlof dat ze verwachten terug te keren naar hun baan. In oktober is dat aantal gedaald tot 13%.  

Het zwaarst getroffen waren degenen die lage lonen verdienden en geen academische opleiding hadden. Degenen zonder universitaire diploma’s zagen hun werkgelegenheidscijfers met 22% dalen, meer dan het dubbele van de 10% die werd gerapporteerd onder degenen met een hogere opleiding.

Israëliërs leken een vergelijkbaar aantal uren te hebben gewerkt, ondanks een daling van 13% in het aantal werkzame personen. Dit werd verklaard door de vele Joodse feestdagen die vorig jaar op weekdagen vielen, waardoor velen meer vrije tijd namen om de vakantie in het weekend te ‘overbruggen’. 

Het is ook mogelijk dat er tijdens de crisis meer deeltijdwerkers zijn ontslagen dan degenen met een volledige baan.   

Tussen juni en augustus waren de werkloosheidscijfers voor mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde, in tegenstelling tot de eerste lockdown-cijfers die erop wezen dat vrouwen zwaarder werden getroffen dan mannen, met een werkloosheid van 39% vergeleken met 30%.

Arabisch-Israëlische mannen rapporteren een hogere werkloosheid van 22% en dat geldt ook voor Arabische vrouwen met 21% en ultraorthodoxe joodse mannen (haredi) met 25%. De auteurs waarschuwen dat dit wijst op het gevaar dat Arabisch-Israëliërs en ultraorthodoxen buiten de beroepsbevolking blijven, zelfs als de crisis voorbij is. 

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!