ChristenUnie wil einde discriminatie Israëlische producten uit Judea en Samaria

Wijn uit Judea en Samaria. Screenshot YouTube

De ChristenUnie wil dat de regering producten uit de Westelijke Jordaanoever gelijk behandelt als producten uit andere betwiste gebieden, zoals de Westelijke Sahara. De NVWA handhaaft niet op producten uit dit laatste gebied, waar de tekst ‘Made in Morocco’ op staat. Bij producten uit de Westelijke Jordaanoever wordt dezelfde lijn echter niet toegestaan.

Volgens de ChristenUnie is dat discriminatie. De partij dient dinsdag een voorstel in om de producten uit beide gebieden gelijkwaardig te behandelen.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins: “Selectiviteit van de NVWA in het handhaven op etikettering van producten uit betwiste gebieden is onaanvaardbaar. Het mag niet zo zijn dat producten uit de Westelijke Sahara worden verkocht alsof ze uit Marokko afkomstig zijn, terwijl de NVWA al een boete oplegt bij etiketten ‘gemaakt in een Israëlisch dorp in Judea en Samaria’. Ik wil daarom actie van het kabinet. Ongelijke behandeling in gelijke gevallen duidt op discriminatie. Dat moet altijd worden bestreden, ook in dit geval tegen Israël.”

Motie gelijke behandeling producten uit betwiste gebieden

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Europese Unie vorig jaar met Marokko overeengekomen is dat producten van oorsprong uit de betwiste Westelijke Sahara dezelfde handelspreferenties als die uit Marokko;

Constaterende dat de regering in antwoorden op eerdere Kamervragen heeft bevestigd dat in Nederland producten verkocht worden van oorsprong uit de betwiste Westelijke Sahara, die in Nederland worden verkocht als ‘Made in Morocco’;

Constaterende dat de NVWA niet handhaaft op labelling van deze producten;

Spreekt uit dat discriminatie niet is toegestaan en dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden;

Verzoekt de regering de etikettering van producten uit de betwiste Westelijke Jordaanoever niet anders te behandelen dan producten uit de betwiste Westelijke Sahara,

En gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Bruins

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)