Eén dosis COVID-19-vaccin veroorzaakt een sterke immuunrespons bij eerder geïnfecteerden

Twer illustratie. Screenshot YouTube

Hoewel gegevens uit klinische onderzoeken bemoedigend zijn, blijft real-time bewijs met betrekking tot het COVID19-vaccin schaars. Vooral de reactie op het vaccin bij degenen die eerder met SARS-CoV-2 waren geïnfecteerd, is nog steeds niet helemaal duidelijk,

Onderzoekers van de Bar-Ilan Universiteit en het Ziv Medical Center rapporteren nu voorlopig bewijs dat mensen die eerder met het virus waren geïnfecteerd zeer sterk reageerden op één dosis van het Pfizer-vaccin, ongeacht wanneer ze besmet waren en of ze al dan niet detecteerbare antilichamen tegen COVID-19 hadden, meldt Eurekalert.

Hun onderzoek, gepubliceerd op 11 februari 2021 in het tijdschrift Eurosurveillance, werd uitgevoerd op een cohort van 514 medewerkers van het Ziv Medical Center. Zeventien van hen waren geïnfecteerd met COVID-19 tussen één en tien maanden voordat ze de eerste dosis van het vaccin kregen. Antilichaam spiegels van de groep werden gemeten voorafgaand aan de vaccinatie en naderhand om de respons op het vaccin te bepalen.

De reactie onder degenen die eerder geïnfecteerd waren, was zo effectief dat het de discussie opende of één dosis van het vaccin kan volstaan. “Deze bevinding kan landen helpen om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot het vaccinbeleid – bijvoorbeeld of eerder geïnfecteerden met voorrang moeten worden gevaccineerd en, zo ja, met hoeveel doses”, zegt prof. Michael Edelsteinvan de Azrieli Faculteit der Geneeskunde van de Bar-Ilan Universiteit, die de studie leidde. “Het biedt ook de zekerheid dat het ontbreken van detecteerbare antilichamen na infectie niet noodzakelijk betekent dat de bescherming na infectie verloren gaat.” 

Het onderzoek leverde ook bewijs dat de immuunrespons vergelijkbaar was tussen multi-etnische groepen. Ziv Medical Center, waar het onderzoek werd uitgevoerd, wordt bemand door een personeelsbestand dat bestaat uit onder meer Joden, Arabieren en Druzen. De leden van elk van deze groepen reageerden zeer vergelijkbaar op de eerste dosis van het vaccin, een welkome bevinding gezien het feit dat bekend is dat het virus zelf sommige groepen meer treft dan andere. 

De sterke respons op één dosis van het vaccin bij degenen die eerder zijn geïnfecteerd, ongeacht de duur tussen infectie en vaccinatie, is goed nieuws. De onderzoekers benadrukken echter dat hun bevindingen in een groter cohort moeten worden bevestigd voordat definitieve conclusies kunnen worden getrokken. De onderzoekers blijven gezondheidswerkers volgen na hun tweede dosis om beter te begrijpen hoe lang het vaccin in verschillende groepen mensen tegen COVID-19 zal beschermen.

Ontvang gratis onze nieuwsbrieven!

Advertentie (4)